Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.154/2006.(VII.27.) sz. határozat:

1./ Henger János nem fogadta el az interpellációra adott választ, míg a képviselő-testület - 14 igen és 5 ellenszavazattal - elfogadta az interpellációra adott választ.

2./ Balog Zoltán és a képviselő-testület - egyhangúlag - elfogadta az interpellációra adott választ.

3./ Fodor Gyula és a képviselő-testület - egyhangúlag - elfogadta az interpellációkra adott válaszokat.

4./ Haga Ferencné és a képviselő-testület - egyhangúlag - elfogadta az interpellációra adott választ.

5./ Szemere Márta és a képviselő-testület - egyhangúlag - elfogadta az interpellációra adott választ azzal a kiegészítéssel, hogy mivel szállodai személyzet nincs a városban, ezért kérte, hogy a TIT-tel és a Munkaügyi Központtal folytassanak egyeztetéseket ilyen jellegű szakok és nyelvtanfolyamok beindításával kapcsolatban.

6./ Henger János és a képviselő-testület - 9 igen, 4 ellenszavazattal és 5 tartózkodás mellett - az első kérdésre adott választ elfogadta. A második kérdésre adott választ nem fogadta el, míg a képviselő-testület - 14 igen és 5 ellenszavazattal - elfogadta. A harmadik kérdésre adott választ nem fogadta el, míg a képviselő-testület - 14 igen, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett - elfogadta.

7./ Francz Rezső és a képviselő-testület - 18 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett - elfogadta az interpellációra adott választ, a másodikat azzal a kiegészítéssel, hogy a 2007. évi költségvetésben teremtsük meg ennek az anyagi feltételeit, határidő meghatározásával.

8./ Karvalics Ottó és a képviselő-testület - egyhangúlag - elfogadta az interpellációkra adott válaszokat.

9./ Kelemen Jánosné és a képviselő-testület - 18 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett - elfogadta az interpellációkra adott válaszokat.

10./ Szalai Balázs és a képviselő-testület - 6 igen, 5 ellenszavazattal és 9 tartózkodással - nem fogadta el az interpellációra adott választ.

Feigli Ferenc polgármester felkérte a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a kérdéskört vizsgálja meg és a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Henger János tanácsnok, a bizottság elnöke
Határidő: 2006. szeptember 21.

Szalai Balázs és a képviselő-testület - egyhangúlag - elfogadta a második és a harmadik interpellációra adott válaszokat.