Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.180/2006.(VII.27.) sz. határozat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete - 16 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett - a Barcs, Köztársaság u. 1. IV/3. sz. alatti önkormányzati bérlakásra a bérleti szerződést 2008. július 31. napjáig meghosszabbította.
Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést a 7/2004.(II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően kösse meg.
2./ Barcs Város Képviselő-testülete - 16 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett - a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2. fsz. 4. sz. alatti önkormányzati bérlakásra a bérleti szerződést nem hosszabbította meg, de a vállalt részletfizetés teljesítéséig a bérleti jogát hatályban tartja.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a közlésért
Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója
Határidő: 2006. augusztus 04. a közlésre, majd értelem szerint