Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.155/2006.(VII.27.) sz. határozat:

1.) Barcs Város Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX tv. vonatkozó rendelkezései valamint a közbeszerzési szabályzat rendelkezései alapján a "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I projekt" keretében Barcson megvalósuló drávai szabadstrand közösségi épülete, és gyalogos híd építése a Rinya patak drávai torkolatánál kivitelezésének közbeszerzése tárgyában az eljárást az alábbiak szerint köteles végezni.

A közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátására az Önkormányzat a Kbt. Rendelkezései, illetve a közbeszerzési szabályzata alapján az alábbi szervezeteket bízta meg.

A közbeszerzési eljárás műszaki előkészítésével és tervezésével az Önkormányzat korábbi döntése alapján a

Dévényi és Társa Építész Kft.
Képviseli: Dévényi Sándor és Skrobák László ügyvezetők
7621 Pécs, Teréz u. 11. "Római udvar"
Tel/fax: (72) 325-673

Az Önkormányzat mint ajánlatkérő nevében eljáró, az érvényben lévő szerződések alapján

Közbeszerzési szakértőként:

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.
1133 Budapest, Pannónia u. 59-61
Pécsi Iroda címe:
7624 Pécs, Rókusalja u. 14.
Képviseli: Halász Róbert
Tel: (72) 510-589


Közreműködő Projektmenedzserként:

Baranya Megyei Önkormányzat Projekt Irányító Bizottság
Képviseli: Váradi István projektmenedzser
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tel: (72) 500-400 fax: (72) 500-435

2.) A Képviselő-testület a Bírálóbizottságot alakít és tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

Feigli Ferenc polgármester a bíráló bizottság elnöke

A bíráló bizottság tagjai:

Halász Róbert közbeszerzési szakértő
Váradi István projektmenedzser
Dévényi Sándor tervező
Francz Rezső alpolgármester
Dr. Iliásics Károly tanácsnok bizottsági elnök
Henger János tanácsnok bizottsági elnök
Németh Imre tanácsnok bizottsági elnök
Kuti Béla főelőadó

3.) A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelését a Bírálóbizottság végzi és az eljárást lezáró döntés meghozatalára a Bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület jogosult.

4.) A Képviselő-testület a "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I projekt" keretében Barcson megvalósuló drávai szabadstrand közösségi épülete, és gyalogos híd építése a Rinya patak drávai torkolatánál kivitelezésének közbeszerzése tárgyában az ajánlati felhívást jóváhagyta, és felkérte az eljáró szervezeteket a közbeszerzési eljárás lefolytatására

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint