Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.162/2006.(VII.27.) sz. határozat:

1. Barcs Város Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX tv. vonatkozó rendelkezései valamint a közbeszerzési szabályzat rendelkezései alapján a Szakmai műhely és több ellátotti csoport érdekeit szolgáló feladatvállalás a Barcsi Szociális Központban, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása keretében megvalósuló felújítási munkákra vonatkozó egyszerű eljárás ajánlattételi felhívást elfogadta.
2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátására az Önkormányzat a Kbt. Rendelkezései, illetve a közbeszerzési szabályzata alapján közbeszerzési szakértőként a Deák Ügyvédi Irodát bízta meg.
3. A Képviselő-testület a 104/2005.(V.19.) számú határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzatában az egyszerű eljárások során beérkezett ajánlatok értékelésére a megválasztott Bíráló Bizottság tagjait kérte fel

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint