Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.143/2006.(VI.15.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Liszt F. u. 22. szám alatti építési telket nem csökkenti 35 m2-rel a rendezési terv szerint.
A Helyi építési szabályzat következő felülvizsgálatakor elrendeli a szabályozási vonal kiigazítását a telekhatár vonalában.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Liszt F. u. 22. szám alatti 1832/17 hrsz-ú beépítetlen építési telek beépítési kötelezettségét 1 évvel meghosszabbította. Utasította a polgármesteri Hivatalt, hogy a Körzeti Földhivatalnál a telekbeépítési kötelezettséget jegyeztesse be.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Balázsné dr. Vástyán Krisztina jegyző
Határidő: értelem szerint