Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.141/2006.(VI.15.) sz. határozat: 17 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett

Barcs Város Önkormányzata képviselő-testülete az E-ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (7626 Pécs, Rákóczi u. 73/b.) által benyújtott, az 523/2, és a 953/1 hrsz. önkormányzati ingatlanokon létesített 1-1 db 20/0,4 kV-os KTW 630 típusú transzformátor állomás elhelyezésére szolgáló 20-20 m2 terület határozatlan időtartamú és térítésmentes használati jogára összeállított megállapodás tervezeteket elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert azok aláírására.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint