Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.136/2006.(VI.15.) sz. határozat:

1. Barcs Város Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy Barcs Város Önkormányzata a BIOKOM Kft.-ben 223.676,-Ft névértékű osztatlan közös tulajdoni hányadot a beterjesztett üzletrész adás-vételi szerződésben írt vételáron megvásárolja az általános gazdálkodási tartalék terhére.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

2. Barcs Város Képviselő-testülete felhatalmazta Feigli Ferenc polgármestert, hogy az üzletrész megvásárlására vonatkozó adás-vételi szerződést és az ügylethez kapcsolódó jognyilatkozatokat Barcs Város Önkormányzata nevében aláírja. A képviselő testület egyetértett azzal, hogy a tulajdonosi jogokat az egyszemélyes BIOKOM Kft.-vel szemben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

3. Barcs Város Képviselő-testülete felhatalmazta Feigli Ferenc polgármestert, hogy intézkedjen a megvásárolt osztatlan közös tulajdoni hányadú üzletrész ellenértékének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata javára történő átutalásáról az adás-vételi szerződésben írt határidőben.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint