Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.137/2006.(VI.15.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései valamint Barcs Város Közbeszerzési Szabályzata alapján a mellékelt egyszerű eljárás ajánlattételi felhívást elfogadta.

2./ A közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatban feladatok ellátására az Önkormányzat a Kbt., illetve a Közbeszerzési Szabályzat rendelkezési alapján közbeszerzési szakértőként a Deák Ügyvédi Irodát bízta meg.

3./ A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok értékelésére a 104/2005.(V.19.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatában az egyszerű eljárások értékelésére megválasztott Bírálóbizottság állandó tagjait kérte fel.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint