Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.142/2006.(VI.15.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Képviselő-testülete elhatározta, hogy a "Barcs Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása" című projektet a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 2007-2010 közötti időszakban megvalósítja. Az Egészségügyi Minisztérium javaslata alapján az előkészítés költségeinek támogatására pályázatot nyújt be, összesen 16 millió Ft tervezett költséggel. Ebből az igényelt támogatás 12 millió Ft, az Önkormányzat által vállalható saját erő 4 millió Ft, melyet a 2006. évi költségvetése általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosított.

2./ A pályázatot, illetve a projekttel összefüggő - a megvalósításra vonatkozó - pályázatokat az Önkormányzat nyújtja be, a projekt koordinálását és a szakmai háttértevékenységet a Járóbetegellátó Intézmények szakmai csoportja végzi.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az előkészítő tevékenységek, illetve a részletes projekt kidolgozása során keletkező dokumentumok, és támogatási szerződések aláírására.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint