Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.128/2006.(VI.15.) sz. határozat: 17 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett

1./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hivatásos Tűzoltóságnál végzett felügyelet jellegű, pénzügyi-gazdasági ellenőrzésről szóló jelentést elfogadta.

2./ A Képviselő-testület felkérte az intézményvezetőt, hogy az általuk elkészített intézkedési tervet maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Bázing György a Tűzoltóparancsnokság vezetője a végrehajtásért
Határidő: 2006. július 3. a határozat közlésére, értelem szerint
illetve folyamatos a végrehajtásra