Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.78/2006.(III.20.) sz. határozat: 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal


1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a "Dráva-Völgye Középiskola és Kollégium épületeinek az intézmény működése közbeni rekonstrukciója" tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásának ajánlattételi szakaszát eredményesnek nyilvánította.

2. Barcs Város Képviselő-testülete megbízta a polgármestert, hogy az 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIV. tv. 10.§ (6) bekezdése alapján a beruházás során felmerülő előre nem látható, műszakilag indokolt többletköltségek fedezetére a 67.182.108,- Ft áfa különbözet többletköltségekre történő felhasználását a területfejlesztési miniszternél kezdeményezze.

3. Barcs Város Képviselő-testülete a beruházás megvalósításához a 2007. évi költségvetésébe betervezi és biztosítja a 118.780.503,- Ft-ot, a Megyei Közgyűlés által 2007. évi költségvetésben vállalandó 9.168.000,- Ft-on felül amennyiben a területfejlesztési miniszter nem engedélyezi az áfa-különbözet többletköltségekre történő felhasználását.
Felhatalmazta a Polgármestert a Somogy Megyei Közgyűléssel kötendő megállapodás aláírására.

4. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a "Dráva-Völgye Középiskola és Kollégium épületeinek az intézmény működése közbeni rekonstrukciója" tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárása nyertesének az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Zalai Általános Építőipari Rt.-t /8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11./ hirdette ki.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a kivitelezői szerződést kösse meg.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint