Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.75/2006.(III.16.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete a 0523/46 hrsz-ú területből 150 m2 területrész megvásárlásával és a telekhatár rendezéssel egyetértett, a területért megállapított 200.000,- Ft + 20% ÁFA összesen 240.000,- Ft vételárat elfogadta.
Felhatalmazta a polgármestert a jogerős telekalakítási engedélyt követően az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint