Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.65/2006.(III.16.) sz. határozat: 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal

1./ Barcs Város Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékudvar területigénye Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képező 0481/35 hrsz-ú ingatlanból arányosan számított rész és a 0481/8 hrsz-ú ingatlanból arányosan számított rész cseréjével kerüljön biztosításra.

Felelős: Francz Rezső alpolgármester
Határidő: értelem szerint

2./ A Képviselő-testület felhatalmazta Francz Rezső alpolgármestert a földhivatali munkarészek megrendelésére és annak elkészülte után a szerződés előkészítésére és annak aláírására.

Felelős: Francz Rezső alpolgármester
Határidő: értelem szerint

3./ Barcs Város Képviselő-testülete felkérte az előterjesztőt és az apparátust, hogy az előterjesztésben foglaltakat vessék össze a rendezési tervvel, és szükség esetén terjesszék a képviselő-testület elé a rendezési terv módosítását.

Felelős: Francz Rezső alpolgármester
Határidő: értelem szerint