Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.53/2006.(III.1.) sz. határozat: egyhangúlag

1. A Képviselő-testület a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatásban részesített "Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása" tárgyában megvalósuló
- Barcs, Deák Ferenc utca burkolat-felújítása és burkolatszélesítése hrsz: 1082
- Barcs, Ifjúság utca Művelődési Központ előtti szakaszának felújítása hrsz: 885
- Barcs-Drávaszentes buszforduló burkolatának felújítása hrsz: 3658/1
- Barcs Barátság utca burkolat-felújítása hrsz: 1234
- Kossuth Lajos utca burkolat-felújítása hrsz: 677
utcák felújítása kapcsán keletkezett műszaki többletek kivitelezésével a Városgazdálkodási Igazgatóságot bízza meg 7.130.231.- Ft bruttó vállalási összeggel és felhatalmazta a polgármestert kivitelezői szerződés aláírására.

2. A Képviselő-testület a kivitelezés kapcsán a műszaki többletek különbözeteként keletkező saját erőt, 2.994.697.- Ft-ot a 2006. évi költségvetése általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint.