Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.52/2006.(III.1.) sz. határozat:egyhangúlag

1. A Képviselő-testület egyetértett, a Barcsi Szabadidő Központ sportlétesítményeinek bővítésére és felújítására vonatkozó beruházási programmal, és úgy határozott, hogy a Nemzeti Sporthivatal (továbbiakban: támogató) által a 2.500-20.000 közötti lakosságszámú települések sportlétesítményei fejlesztésének, korszerűsítésének és felújításának, illetve a pályatartozékok, valamint a létesítmény alapvető karbantartó eszközei beszerzésének támogatására vonatkozó felhívása alapján pályázatot nyújt be. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és a szükséges dokumentumok aláírására.
2. A program keretében tervezett fejlesztések:
- televíziós közvetítések lebonyolítására alkalmas közvetítő állás kiépítése
- a meglévő futópálya felújítása
- öltöző és vizesblokk építése a tömegsport számára
3. A tervezett fejlesztések bekerülési költsége 14.285.000.- Ft, melyből az igényelt támogatás 70 % azaz: 9.999.500.- Ft, az Önkormányzat által vállalandó saját erő 30 % azaz: 4.285.500.- Ft.
4. A Képviselő-testület a 4.285.500.- Ft saját erőből 1.500.000.- Ft-ot a 2006. évi költségvetése sportpályázat I. és Sportpályázat II. fejezeti címen, a különbözetként keletkező 2.785.500.- Ft-ot a 2006. évi költségvetés általános gazdálkodási terhére biztosítja.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint.