Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.40/2006.(II.16.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §. /2/ bekezdésében foglalt jogkörében eljárva egyetértett Dr. Cserti István r.őrgy. /Barcs, 1969.03.08., an.: Balázs Éva/ Barcsi Rendőrkapitányság vezetőjévé
történő kinevezésével.

2./ A Képviselő-testület köszönetet mondott Dr. Kiss Elemér r. alezredes, nyugalmazott kapitányságvezetőnek a színvonalas munkájáért.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Határidő: azonnal