Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.48/2006./II.16./ sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi C. törvény 23. §. /1/
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi szavazatszámláló bizottságok tagjait
és póttagjait az alábbiak szerint választotta meg:

1. sz. szavazókör: Deák Ferenc Általános Iskola
Kossuth u. 2.

1./ Huszár Jenő tag Táncsics u. 8. - egyhangúlag, -
2./ Kaizer József tag Széchenyi u. 3. III/17. - egyhangúlag, -
3./ Vajda Istvánné tag Kolozsvári u. 5. - egyhangúlag, -
4./ Békési Margit póttag Báthori u. 3. - egyhangúlag, -
5./ Sörös László póttag Mátyás k. u. 9. - egyhangúlag, -

2. sz. szavazókör: Városi Művelődési Ház
Bajcsy Zs. u. 9.

1./ Kuczkó Gáborné tag Fürdő u. 6. - egyhangúlag, -
2./ Tóth István tag Fürdő u. 26. - egyhangúlag, -
3./ ifj. Vincze Géza tag Vak B. u. 15. - egyhangúlag, -
4./ Kemény Marianna póttag Fürdő u. 9. - egyhangúlag, -
5./ Margiticsné Németh Rózsa póttag Fürdő u. 12/a. - egyhangúlag, -

3. sz. szavazókör: Szakmunkásképző
Barátság u. 9-11.

1./ Mike Sándorné tag Gagarin u. 24., fszt. 2. - egyhangúlag, -
2./ Vaczkó Jánosné tag Gagarin u. 20. fszt. 1. - egyhangúlag, -
3./ Vízváriné Maronics Mária tag Krénusz u. 10. fszt. 2. - egyhangúlag, -
4./ Hajdu István póttag Bajcsy Zs. u. 32-34. - egyhangúlag, -
5./ Lipicsné Benked Ilona póttag Barátság u. 8. - egyhangúlag, -

4. sz. szavazókör: Szakközépiskola
Latinca u. 13.

1./ Filotás József tag Csokonai u. 28. - egyhangúlag, -
2./ Meretei Zoltán tag Béke u. 108. - egyhangúlag, -
3./ Tóth Ferencné tag Barátság u. 31. - egyhangúlag, -
4./ Kampf József póttag Szentesi u. 63. - egyhangúlag, -
5./ Papp Lajos póttag Csokonai u. 24.. - egyhangúlag, -

5. sz. szavazókör: Gimnázium
Tavasz u. 3.

1./ Gáspár Attiláné tag Bajcsy Zs. u. 103., 3/1. - egyhangúlag, -
2./ Komlós Ferenc tag Köztársaság u. 27. III/10. - egyhangúlag, -
3./ Kövesi Aranka Mária tag Bajcsy Zs. u. 85. I/3. - egyhangúlag, -
4./ Hartmann János póttag Köztársaság u. 29., fszt. 2. - egyhangúlag, -
5./ Lakatos Lászlóné póttag Köztársaság u. 1. III/5. - egyhangúlag, -


6. sz. szavazókör: VII. sz. Óvoda
Felszabadulás u. 2.

1./ Kulcsár István tag Gárdonyi u. 61/1. - egyhangúlag, -
2./ Siszler István tag Gárdonyi u. 22/1. - egyhangúlag, -
3./ Siszler Ottóné tag Landler J. u. 5. - egyhangúlag, -
4./ Sági György póttag Magyar L. u. 15. - egyhangúlag, -
5./ Tarlósiné Kis-Vukman Anikó póttag Gárdonyi u. 47. - egyhangúlag, -

7. sz. szavazókör: Pálfalui Iskola
Bem u. 1.

1./ Holczinger István tag Virág u. 14/B. - egyhangúlag, -
2./ Kámán László tag Hős u. 12. - egyhangúlag, -
3./ Péter Lajosné tag Hős u. 23. - egyhangúlag, -
4./ Botka János póttag Darányi u. 17. - egyhangúlag, -
5./ Pankász Lászlóné póttag Munkácsy u. 40. - egyhangúlag, -

8. sz. szavazókör: Kézmű Ebédlő
Bimbó u. 1.

1./ Sipos Zoltánné tag Nagyhíd u. 56. - egyhangúlag, -
2./ Szebeni László tag Somogyi B. u. 102. - egyhangúlag, -
3./ Szili István tag Kálmán I. u. 19. - egyhangúlag, -
4./ Mártonka Ferenc póttag Somogyi B. u. 19. - egyhangúlag, -
5./ Otártics József póttag Nagyhíd u. 30. - egyhangúlag, -

9. sz. szavazókör: Faluház
Somogytarnóca

1./ Katona Pálné tag Szántó K. J. u. 1/3. - egyhangúlag, -
2./ Magyar József tag Szántó-Kovács J. u. 3/1. - egyhangúlag, -
3./ Pókos Józsefné tag Alkotmány u. 24. - egyhangúlag, -
4./ Fazekas Józsefné póttag Zöldmező u. 24. - egyhangúlag, -
5./ Hamarics József póttag Zöldmező u. 39. - egyhangúlag, -

10. sz. szavazókör: Faluház
Drávaszentes

1./ Győrváriné Cserti Márta tag Fő u. 23. - egyhangúlag, -
2./ Ott István tag Fő u. 19. - egyhangúlag, -
3./ Török József tag Fő u. 59. - egyhangúlag, -
4./ Légrádi Frigyes póttag Fő u. 138. - 15 igen, 1 ellenszavazat, 1
tartózkodás mellett,
5./ Ürmös István póttag Fő u. 28. - egyhangúlag.

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina HVI vezető
Határidő: értelem szerint