Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.28/2006.(II.14.) sz. határozat: 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással

1. Barcs Város Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívása alapján a decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzat kerete terhére pályázatot nyújt be a Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium kollégiumának, vizesblokkjainak felújításának tárgyában.

2. A program teljes költsége 12.800.000,- Ft, melyből az igényelt támogatás 11.520.000,- Ft, a saját erő 1.280.000,- Ft.

3. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat részletes kidolgozásával, és a pályázat előkészítésével kapcsolatos megállapodások aláírására.

4. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 1.280.000,- Ft saját erőt a 2006. évi költségvetésében a Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium vizesblokkjának fejezeti címen tervezett felújítások terhére biztosította.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint