Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.27/2006.(II.14.) sz. határozat: 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással

1. Barcs Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Arany János Általános Iskola és a Deák Ferenc Általános Iskola felújítási munkálataira a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált terület és régiófejlesztési célelőirányzat kerete terhére.

2. A bekerülési összeget 48.005.000,- Ft-ban fogadta el, melyből a támogatás összege 43.204.000,- Ft és a saját rész 4.801.000,- Ft.

3. A 4.801.000,- Ft saját részt a 2006. évi költségvetésében a felújítások fejezeti címen a felújítási kiadások között biztosította.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint