Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.24/2006.(II.14.) sz. határozat: 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással

1.) Barcs Város Képviselő-testülete a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatásának elnyerésére irányuló pályázat elkészítésével és benyújtásával egyetértett, azt támogatta.
Felhatalmazta a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására és a benyújtáshoz szükséges aláírások megtételére.

2.) A tervezett beruházás teljes bruttó összege 76 550 ezer Ft., melyből igényelt támogatás 90%, azaz 68 895 ezer Ft., a saját erő 10%, azaz 7 655 ezer Ft. A képviselő-testület saját erő összegéből 5 000 ezer Ft összeget a 2006. évi költségvetés felhalmozási kiadások tervezett költségkeretének terhére, 2 656 ezer Ft-ot pedig a felújítási kiadások tervezett költségkeretének terhére biztosította.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint