Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.30/2006.(II.14.) sz. határozat: 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással

1. Barcs Város Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívása alapján a decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzat kerete terhére pályázatot nyújt be a VI. Dráva Fesztivál rendezvényeinek támogatása tárgyában.

2. A program teljes költsége 4.950.000,- Ft, melyből az igényelt támogatás 2.000.000,- Ft, a saját erő 2.950.000,- Ft.

3. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat részletes kidolgozásával, és a pályázat előkészítésével kapcsolatos megállapodások aláírására.

4. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 2.950.000,- Ft saját erőt a 2006. évi költségvetésében a kiemelt nagyrendezvények fejezeti címen tervezett költségek terhére biztosította.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint