Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.

Kivonat

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 2006. február 14-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

26/2006.(II.14.) sz. határozat: 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással

 

  1. Barcs Város Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint az Egészségügyi és Családügyi Minisztérium által támogatott „Barcs Kistérség Szociális Felzárkóztató Programja” keretében a Barcsi Szociális Központban a szakmai műhely és a komplex több ellátotti csoport érdekeit szolgáló feladatvállalása érdekében fejlesztéseket hajt végre a Barcsi Szociális Központban. Pályázatot nyújt be a Tanács által biztosított „Területi kiegyenlítést” szolgáló támogatási kerete (TEKI) valamint a „Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok” előirányzata (CÉDE) kerete terhére.

 

  1. A beruházási program költségmegoszlása: CÉDE

 

Megnevezés

2006. év

2007. év

2008. év

Összesen

Saját forrás

610.556.-

333.030.-

277.525.-

1 221 111.-

Helyben képződő pénzeszközök

 

 

 

 

Hitel

 

 

 

 

Átvett pénzeszközök*

 

 

 

 

Egyéb támogatások * (ICSSZEM támogatás

5 500 000.-

 

 

5 500 000 .-

Egyéb forrás*

 

 

 

 

Címzett vagy céltámogatás

 

 

 

 

Felhalmozási támogatásból igényelt összeg ( CÉDA )

-

3 000 000.-

2 500 000.-

5 500 000.-

Összesen:

6 111 556.-

3 333 030.-

2 777 525.-

12 221 111.-

 

3. A beruházási program költségmegoszlása: TEKI

 

Megnevezés

Források éves ütemezése

 

2006

2007

2008

2009

összesen

A fejlesztés forrásai:

 

 

 

 

 

Saját forrás

1 668 889.-

 

 

 

1 668 889.-

Hitel

 

 

 

 

 

Területi kiegyenlítő keretből igényelt támogatás

7 445 000.-

 

 

 

7 445 000.-

Egyéb támogatás (ICSSZEM)

7 445 000.-

 

 

 

7 445 000.-

Egyéb forrás...................................

 

 

 

 

 

...............................................................

 

 

 

 

 

Összesen:

16 558 889.-

16 558 889.-

 

 

Barcs Város képviselő-testülete, a TEKI pályázathoz szükséges 1 668 889.-Ft saját részt a 2006. évi költségvetésében a Szociális Központ működési feltételek fejlesztése (TEKI)  fejezeti címen a felhalmozási kiadások között biztosította. A CÉDE pályázathoz szükséges 610.556.- Ft saját részt a 2006. évi költségvetésében a Szociális Központ működési feltételek fejlesztése (CÉDE) fejezeti címen a felhalmozási kiadások között biztosította. A 2007. évi 333 030.- és a 2008. évi 277 525.-Ft-ot megelőlegezte a 2006. évi költségvetése terhére.

 

Felelős: Feigli Ferenc polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina s.k. Feigli Ferenc s.k.

jegyző                                                                                               polgármester

 

 

 

A kivonat hiteléül:

Barcs, 2006. március 1.