Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.18/2006.(I.26.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton - Verőce kerékpárút előkészítésének pályázatával kapcsolatos előterjesztést elfogadta, egyben kifejezte abbéli szándékát, hogy

- a Somogy Megyei Önkormányzat gesztorságában, az INTERREG III/A Szlovén " Magyar " Horvát pályázat 2005. évben meghirdetett II. fordulójára, "Balaton-Dráva kerékpárút előkészítése címmel"

beadandó pályázatban támogatott partnerként részt vesz.

A Képviselő-testület vállalta továbbá, hogy a projekt barcsi kistérségre eső szakaszának előkészítési költségéhez szükséges saját erő összegét, azaz 509.600 forintot (amely a várost, illetve a kistérséget érintő költségeinek 6 %-a) 2006. évi költségvetéséből biztosítja a pályázathoz.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázathoz, illetve a partnerséghez kapcsolódó feladatok ellátására.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint