Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.21/2006.(I.26.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Bajcsy-Zs. U. 78. sz. alatti 28,0 m2 alapterületű önkormányzati bérlakást cserelakásként határozatlan időre szólóan 256,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbeadja.
Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést a 7/2004.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet 19.§.-a alapján a kijelölt bérlővel kösse meg.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közlésére
Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója a szerződés megkötésére
Határidő: 2006. február 06. a közlésre, majd értelem szerint