Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.20/2006.(I.26.) sz. határozat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete - 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással - a Barcs, Köztárasság u. 51. II/4. sz. alatti önkormányzati bérlakásra a bérleti szerződést 2008. január 31. napjáig meghosszabbítja. Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést a 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően kösse meg.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete – 16 igen szavazattal és 2 tartózkodással - a Barcs, Hősök tere 1./A.III/21. sz. alatti önkormányzati bérlakásra a bérleti szerződést 2008. január 31. napjáig meghosszabbítja. Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy az 1./ pontban hivatkozott rendelet alapján a bérleti szerződést a kijelölt bérlővel kösse meg.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közlésére
Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója a szerződés megkötésére
Határidő: 2006. február 06. a közlésre, majd értelem szerint