Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.17/2006.(I.26.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi Balázsné dr. Vástyán Krisztina jegyző részére címzetes főjegyzői cím adományozását a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. Törvény 30/B. §. /4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva.

2./ A Képviselő-testület megállapította és igazolta, hogy Balázsné dr. Vástyán Krisztina jegyző megfelel az 1./ pontban hivatkozott törvény 30/B. §./1/ bekezdés a/ és b/ pontjában foglalt feltételeknek: - 2000. július 1-től folyamatosan körzetközponti jegyző,
- tartósan kiemelkedő szakmai munkát végez,
- minősítése: "kiválóan alkalmas".

3./ A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a címzetes főjegyzői cím adományozását kezdeményező jelen határozatot és Balázsné dr. Vástyán Krisztina jegyző közigazgatási életpályáját bemutató és értékelő mellékletet a 44/2001. (XII.27.) BM. rendeletben foglaltaknak megfelelően terjessze fel a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: 2006. február 15.