Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.14/2006.(I.26.) sz. határozat: egyhangúlag

I. Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők számára a teljesítménykövetelmények alapját képező 2006. évi célokat az alábbiakban határozza meg:
1.) A Képviselő-testület által elfogadott koncepciókban, irányelvekben a 2006. évre vonatkozó feladatok végrehajtása.
2.) A Képviselő-testület 2006. évi munkatervében tervezett előterjesztések szakszerű és színvonalas előkészítése, a hozott döntések jogszerű végrehajtása.
3.) A lakosság valamint a vállalkozások megismertetése a Képviselő-testület döntéseivel illetve a döntés-előkészítésbe történő bevonása vélemény-nyilvánítási lehetőség megadásával.
4.) A hivatal köztisztviselőinek jogszabály szerinti közreműködése a 2006. évi választások adminisztratív előkészítésében és zökkenőmentes lebonyolításában.
5.) A 2005. évi költségvetési beszámoló szabályszerű, határidőre történő elkészítése.
6.) A saját bevételek növelése az adóbehajtás, valamint az adóellenőrzés hatékony végzésével, pályázati források megszerzésével, az önkormányzati ingatlanok értékesítésével.
7.) Az éves ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása. Hivatali és intézményi szinten a FEUVE rendszer működtetése, a kontroll folyamatok megfelelő működésének ellenőrzése.
8.) A pályázatok figyelésével, megírásával, érdekeltek tájékoztatásával, a pénzügyi és egyéb természetbeni források, illetve felajánlások összegyűjtésével és rendszerezésével kapcsolatos feladatok hatékony ellátása a 2006. évi pályázatokon való sikeres részvétel érdekében.
9.) A megkezdett beruházások megvalósulásának figyelemmel kísérése.
10.) Az úthálózat fenntartásával és felújításával kapcsolatos célkitűzések megvalósítása a Városgazdálkodási Igazgatósággal együttműködve.
11.) A helyi közszolgáltatások színvonalának emelése és a szolgáltatásokat igénybe vevő lakosok megelégedettségének javítása. Az intézmények szakmai programjának megvalósulása érdekében az intézmények működési feltételeinek biztosításában való közreműködés.
12.) A város honlapjának fejlesztése, naprakészen tartása.
13.) A sportélet, sporttevékenység segítése, a működő szervezetek támogatása, a sport támogatását célzó támogatások megpályázása.
14.) A közterületek rendjének, tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának biztosítása, a közterületen végzett jogellenes tevékenységek megelőzése, megakadályozása és megszüntetése.
15.) A hivatal és az intézmények épületeiben az akadálymentesítés megvalósítása pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával.
16.) A hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, az elektronikus közigazgatás megvalósításának előkészítése.
17.) A hatékony munkavégzés érdekében az új, változó jogszabályok elsajátítása, a közigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján a szakmai ismeretek elmélyítése, a törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek, valamint egyéb jogszabályok magas színvonalú alkalmazása. A hivatali apparátus tervszerű, folyamatos képzése, továbbképzése.
18.) Az ügyintézés és a feladatok ellátása során hangsúlyozott elvárás az objektivitás, a pontos, etikus, kulturált, udvarias munkavégzés, példamutató emberi magatartás.
II. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a köztisztviselők személyre szóló teljesítménykövetelményét állapítsák meg, majd végezzék el a teljesítés értékelését.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Balázsné dr. Vástyán Krisztina jegyző
Határidő: 2006. február 28. (az egyéni teljesítménykövetelmények megállapítására, szóbeli ismertetésére)
2006. december 31. (a teljesítés értékelésre, szóbeli ismertetésére)