Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökétől

7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/463-176

                                                                                                                         ….. . sz. napirend

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) számú rendeletének módosításáról

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 22-i ülésére

 

 

 

 

Barcs város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2007. (III.30.) számú, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) szóló rendeletének módosítását indokolja a 2012. évi változások a Képviselő-testület üléseinek időpontjában.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete havonta egyszer –minden hónap 3. csütörtökén – ülésezik, kivétel a január és a július hónapok, amikor a hónap 4. csütörtökén, továbbá a szeptember, amikor a hónap 2. csütörtökén. 2012. március hónapban a Képviselő-testület március 14-én ülésezik, mivel 2012. március hónap 3. csütörtöke munkaszüneti nap.

A Képviselő-testület augusztus hónapban rendes ülést nem tart. A Képviselő-testület ülései 9 órakor kezdődnek, az ülések nyilvánosak.

Az SZMSZ 31. § (3) bekezdésének módosítását indokolja, hogy amikor a szabályozás készült, a Képviselő-testületi ülések délután 16 órakor kezdődtek. Jelenleg a Képviselő-testületei ülések időpontja 9 óra, így indokolt a kérdések benyújtásának határidejét is korábbra igazítani, hogy a tájékoztatás meg tudjon történni a Képviselő-testület ülésén.

Az SZMSZ 14. § -nak kiegészítése képviselői felvetésre történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását fogadja el.

Barcs, 2011. december 07.

                                                                                                                 Fodor Gyula s.k.

                                                                                                                   Bizottsági elnök

  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

………../2011. (XII….) önkormányzati rendelete a

4/2007. (III.30.) számú, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról

 

1. §

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III.30.) számú, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete havonta egyszer –minden hónap 3. csütörtökén – ülésezik, kivétel a január és a július hónapok, amikor a hónap 4. csütörtökén, továbbá a szeptember, amikor a hónap 2. csütörtökén. 2012. március hónapban a Képviselő-testület március 14-én ülésezik.

A Képviselő-testület augusztus hónapban rendes ülést nem tart. A Képviselő-testület ülései 9 órakor kezdődnek, az ülések nyilvánosak.

 

2. §

 

A Rendelet 14.§ -a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

A munkatervben nem szereplő napirendi pontnak a napirendre történő felvétele és tárgyalása nem minősül munkatervtől való eltérésnek.

 

3. §


A Rendelet 31.§ (3) bekezdésében szereplő „16 óráig” szövegrész helyébe „9 óráig” szövegrész lép.

4. §


A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Barcs, 2011. december 22.

 

 

Karvalics Ottó                                                                        Balázsné dr. Vástyán Krisztina

Polgármester                                                                                      címzetes főjegyző