Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.sz.62. Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

_____ sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyásáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 17-i ülésére

 

 

 

 

 

Barcs Város, Bélavár, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Szulok, Vízvár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2007. július 1-i hatállyal a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Közép, Szakképző, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat közös fenntartására és működtetésére Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás néven intézményfenntartó társulást hoztak létre. Ezzel egyidejűleg megszűntek a korábbi Deák Ferenc Általános Iskola, az Arany János Általános Iskola és a Városi Óvodák Intézményfenntartó Társulások. 2010. július1-től e társuláshoz csatlakozott Bolhó Község Önkormányzata, óvodájával és Általános Iskolájával.

A társulási megállapodás alapján elkészítettük, az érintett önkormányzatokkal egyeztetve a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését és finanszírozási tervét, melyet a társulásban résztvevő önkormányzatoknak is megküldtünk jóváhagyásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését és a finanszírozási terveket az előterjesztés mellékletei szerint elfogadni szíveskedjék.

 

Barcs, 2011. március 4.

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntáró Társulás 2010. évi költségvetése 1.251 389 e Ft,- – ezen belül a BNI a Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár 74.425 e Ft,- a BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 14.490e Ft,-, a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 19.977 e Ft,- a BNI  Városi Óvodák  Rinyaújlaki Tagóvodája 11.782 e Ft, BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye, Bolhó 18.738 e Ft, BNI Városi Óvodák Bolhó Tagóvodája 9.305 e Ft - kiadási és bevételi előirányzattal kerüljön betervezésre Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe.

 

2./ Barcs Város Képviselőtestülete a Barcsi nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás finanszírozási tervét az előterjesztés 1-8. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal a határozat közlésére, értelem szerint a végrehajtásra

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011.március 4.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

  1. 1. sz. melléklet

Finanszírozási terv

Az intézményfenntartó társulás működtetésére a gyermeklétszám arányos költségtérítéshez

 

BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

4 694 000

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

1 510 000

Tagintézményi támogatás (3 160 000:2)

 

 

 

1 805 000

Kistelepülési tagintézményi támogatás

 

 

 

1 025 000

Iskolabusz támogatás

 

 

 

 

 

 

 

5 230 000

 

Összesen

 

 

 

 

 

14 264 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as és 8-as melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

22 353 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

36 617 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

 

 

 

 

 

 

59 869 000

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

 

- 14 264 000

Oktatási normatíva

 

 

 

 

 

- 22 353 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő önkormányzati támogatás Vízvár, Bélavár, Heresznye,

1 fő Vízvárról Barcsra bejáró: 112.022 Ft.

Összesen:

 

 

23 252 000

112 022

23 364 022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2011. január 1-től - 2011. december 31-ig a tagintézmény 2011. évi költségvetéséből képzett egy tanulóra, gyermekre jutó önkormányzati hozzájárulás 12 hóra jutó összegét havi bontásban Bélavár, Heresznye Vízvár Község Önkormányzata az alábbi finanszírozási terv alapján utalja Barcs Város Önkormányzata OTP Bank Rt. Barcs, Sétatér 5. 11743057-15397191-00000000 számlaszámára minden hónap 10. napjáig.

2011. január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december: Vízvár, Bélavár, Heresznye: 1.947 000 Ft,-/hó

2. sz. melléklet

Finanszírozási terv

Az intézményfenntartó társulás működtetésére a gyermeklétszám arányos költségtérítéséhez.

 

BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 2011.(Alsó tagozat)

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

700 000

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

350 000

Tagintézményi támogatás  (1 960 000:2)

 

 

 

980 000

Kistelepülési tagintézményi támogatás

 

 

 

557 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

2 587 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as és 8-as melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

7 415 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

10 002 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

 

 

 

 

 

 

14 030 000 Ft.

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

 

-2 587 000 Ft.

Oktatási normatíva

 

 

 

 

 

-7 415 000 Ft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő önkormányzati támogatás (Alsó tagozat)

BNI Arany János és Deák Ferenc Általános Iskolába járó tanulók után:

9  fő x 112.022 Ft =1008198 Ft,-

Összesen:

 

 

4 028 000 Ft.

1 008 198 Ft

5 036 198 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. január 1-től - 2011. december 31-ig a tagintézmény 2011. évi költségvetéséből képzett egy tanulóra, gyermekre jutó önkormányzati hozzájárulás 12 hóra jutó összegét havi bontásban Szulok Község Önkormányzata az alábbi finanszírozási terv alapján utalja Barcs Város Önkormányzata OTP Bank Rt. Barcs, Sétatér 5.: 11743057-15397191-00000000 számlaszámára minden hónap 10. napjáig.

2011. január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december: 419.700 Ft,-/hó

4. sz. melléklet

Finanszírozási terv

Az intézményfenntartó társulás működtetésére a gyermeklétszám arányos költségtérítéshez.

 

BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 2011.

 

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

980 000

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

350 000

Tagintézményi támogatás (2 070 000:2)

 

 

 

1 035 000

Kistelepülési tagintézményi támogatás

 

 

 

588 000

Iskolabusz támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

2 953 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

7 945 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

10 898 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

 

 

 

 

 

 

.   18 726 000

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

 

-  2 953 000

Oktatási normatíva

 

 

 

 

 

-  7 945 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő önkormányzati támogatás Vízvár, Heresznye

 

 

7 828 000 Ft.
 

 

2011. január 1-től - 2011. december 31-ig a tagintézmény 2011. évi költségvetéséből képzett egy gyermekre jutó önkormányzati hozzájárulás 12 hóra jutó összegét havi bontásban Heresznye Község és Vízvár Község Önkormányzata az alábbi finanszírozási terv alapján utalja Barcs Város Önkormányzata OTP Bank Rt. Barcs, Sétatér 5.: 11743057-15397191-00000000 számlaszámára minden hónap 10. napjáig

2011. január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december: Vízvár és Heresznye 652.300 Ft,-/hó

 

5. sz. melléklet

Finanszírozási terv

 

Az intézményfenntartó társulás működtetésére a gyermeklétszám arányos költségtérítéséhez

 

BNI Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája 2011.

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

1 120 000

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

385 000

Tagintézményi támogatás  (2 140 000:2)

 

 

 

1 070 000

Kistelepülési tagintézményi támogatás

 

 

 

607 000

Iskolabusz támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

3 182 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

6 414 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

9 574 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

 

 

 

 

 

 

11 079 000

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

 

- 3 182 000

Oktatási normatíva

 

 

 

 

 

- 6 414 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő önkormányzati támogatás

 

 

1 483 000
 

2011. január 1-től - 2011. december 31-ig a tagintézmény 2011. évi költségvetéséből képzett egy gyermekre jutó önkormányzati hozzájárulás 12 hóra jutó összegét havi bontásban Rinyaújlak Község Önkormányzata az alábbi finanszírozási terv alapján utalja Barcs Város Önkormányzata OTP Bank Rt. Barcs, Sétatér 5.: 11743057-15397191-00000000 számlaszámára minden hónap 10. napjáig

2011. január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december: 123.600 Ft,-/hó

 

 

 

 

 

 

 

 

6. számú melléklet:

 

 

Finanszírozási terv

Az intézményfenntartó társulás működtetésére a gyermeklétszám arányos költségtérítéshez

 

BNI Deák Ferenc Általános Dráva-parti Tagintézménye Bolhó 2011.

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

0

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

0

Tagintézményi támogatás  (3.310.000:2)

 

 

 

1 655 000

Kistelepülési tagintézményi támogatás

 

 

 

940 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

2 595 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as és 8-as melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

6 382 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

8 977 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

 

 

 

 

 

 

17 994 000 Ft.

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

 

-2 595 000 Ft.

Oktatási normatíva

 

 

 

 

 

-6 382 000 Ft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő önkormányzati támogatás összesen:

 

 

9 017 000 Ft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. január 1-től - 2011. december 31-ig a tagintézmény 2011. évi költségvetéséből képzett egy tanulóra, gyermekre jutó önkormányzati hozzájárulás 12 hóra jutó összegét havi bontásban Bolhó Község Önkormányzata az alábbi finanszírozási terv alapján utalja Barcs Város Önkormányzata OTP Bank Rt. Barcs, Sétatér 5. 11743057-15397191-00000000 számlaszámára minden hónap 10. napjáig.

2011.január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december: 751.400 Ft,-/ hó

 

 

 

 

 

 

7. számú melléklet:

 

Finanszírozási terv

Az intézményfenntartó társulás működtetésére a gyermeklétszám arányos költségtérítéshez

 

BNI Városi Óvodák Bolhói Tagóvodája 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

0

 

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

0

 

Tagintézményi támogatás (2170 e Ft/év/ 2/2)

 

 

 

1.140.000

 

Kistelepülési tagintézményi támogatás

 

 

 

648.000

 

Iskolabusz támogatás

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Összesen

 

 

 

 

 

1.788.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as és 8-as  melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

7.137.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

8.925.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

 

 

 

 

 

 

8.925.000

 

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

 

-1.788.000

 

Oktatási normatíva

 

 

 

 

 

-7.137.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő önkormányzati támogatás:

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2011. január 1-től - 2011. december 31-ig a tagintézmény 2011. évi költségvetéséből képzett egy gyermekre jutó önkormányzati hozzájárulás 12 hóra jutó összegét havi bontásban Bolhó Község Önkormányzata az alábbi finanszírozási terv alapján utalja Barcs Város Önkormányzata OTP Bank Rt. Barcs, Sétatér 5. 11743057-15397191-00000000 számlaszámára minden hónap 10. napjáig.

2011. 2011.január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december: 0 Ft.

 

 

 

 

 

8. számú melléklet

 


K I M U T A T Á S

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás barcsi intézményeiben ellátott komlósdi, péterhidai, szuloki és bolhói gyermekekről, tanulókról

Komlósd községből

BNI Deák Ferenc Általános Iskola:          7 fő

BNI Városi Óvodák:                                2 fő

Péterhida községből:

BNI Arany János Általános Iskola:          1 fő

BNI Deák Ferenc Általános Iskola:       16 fő

BNI Városi Óvodák:                               2 fő

Szulok községből:

BNI Arany János Általános Iskola:           3 fő

BNI Deák Ferenc Általános Iskola           6 fő

Bolhó községből:

BNI Arany János Általános Iskola             2 fő

BNI Deák Ferenc Általános Iskola          19 fő

Vízvár községből:

BNI Arany János Általános Iskola            1 fő

 

BNI Arany és Deák Ált. Iskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

 

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

21 704 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

 

 

 

 

 

 

Arany

 

 

 

 

 

 

94 376 000

 

Deák

 

 

 

 

 

 

143 786 000

Összesen

 

 

 

 

 

238 162 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

Arany

 

 

 

 

 

171 067 000

 

 

Deák

 

 

 

 

 

194 660 000

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

 

-   21 704 000

Oktatási normatíva

 

 

 

 

 

- 238 162 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás

 

 

 

105 861 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. Októberi statisztika szerinti gyermeklétszám

 

945 fő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 főre jutó önkormányzati támogatás

 

 

112 022 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNI Városi Óvodák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

 

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

3 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

86 838 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

90 538 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

 

 

 

 

 

 

152 278 000

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

 

-  3 700 000

Oktatási normatíva

 

 

 

 

 

-86 898 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás

 

 

 

61 680 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009. Októberi statisztika szerinti gyermeklétszám

 

369 fő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 főre jutó önkormányzati támogatás

 

 

167 155 Ft

 

Az önkormányzat hozzájárulása Barcson 1 óvodás ellátásához      167.155 Ft

 

Az önkormányzat hozzájárulása Barcson 1 tanuló ellátásához        112.022 Ft

 

Komlósd Község Önkormányzata által fizetendő:

7  fő iskolás x 112.022 Ft       =    784.154 Ft

2  fő óvodás x 167.155 Ft      =    334.310 Ft

Összesen:                                  1.118.464 Ft

Péterhida Község Önkormányzata által fizetendő:

17  fő iskolás x 112.022 Ft      =  1.904.374 Ft

2  fő óvodás x 167.155 Ft      =     334.310 Ft

Összesen:                                   2.238.684 Ft

Szulok Község által fizetendő:

9 fő * 112.022 Ft = 1.008.198  Ft, (az iskolánál szerepel)

Bolhó község által fizetendő:

21 fő* 112. 022 Ft= 2.352.462 Ft,-

Vízvár község által fizetendő:

1 fő * 112.022 Ft= 112.022 Ft, (az iskolánál szerepel)

Finanszírozási terv

Komlósd, Péterhida, Bolhó Önkormányzatai az állami normatíva felett biztosított önkormányzati támogatás 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakra eső részét átutalják Barcs Város Önkormányzata OTP Bank Rt. Barcs, Sétatér 5.: 11743057-15397191-00000000 számlaszámára minden hónap 10. napjáig.

Komlósd:

2011. január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december: 93.205 Ft,-/hó

Péterhida:

2011. január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december: 186.557 Ft,-/hó

Bolhó:

2011. január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december: 196.040Ft,-/hó

Mindösszesen Bolhó által fizetendő:

2011. január február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december:  Dráva-parti iskola: 751.417 Ft,-/hó, Óvoda: 0 Ft/hó, Barcsra bejáró tanulók után:196.040Ft,-/hó= 947.457 Ft,-