Ma 2024. június 17., hétfő, Laura, Alida és Alina napja van. Holnap Arnold és Levente napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459

………. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi munkatervének módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. december 15-i ülésére

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 308/2009.(XII.17.) számú határozatával fogadta el a 2010. évi munkatervét.

 

A munkaterv szerint a 2010. december 15-i ülés

4./ számú napirendi pontja:

A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzése alapján történő közszolgáltatói díj megállapítása

     Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

10./ számú napirendi pontja:

A temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítása

     Előadó: polgármester

14./ számú napirendi pontja:

         Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása

         Előadó: polgármester

A BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napjáig, a jelenlegi feltételrendszerrel, a 2010. évre megállapított díjtételek alapján szolgáltat. Mivel a közszolgáltatói díj nem módosul, megállapítására nincs szükség.

A Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. továbbra is a 2010. évre megállapított díjtételek alapján szolgáltat. Ennek értelmében a rendeletben meghatározott díjak alapján történik a szolgáltatás, így a rendelet módosítására nincs szükség.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 68. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, melyet legkésőbb a következő költségvetési év február 28-áig kell az irányító szervnek megküldeni.

Fentiek értelmében a 2010. október 1-2010. december 31. közötti költségvetési előirányzat módosítások a 2011. év elején, 2010. december 31-i hatállyal kerülnek előterjesztésre. Indokolja ezt a pontos adatok, információk jelenlegi rendelkezésre állásának hiánya.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy „A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzése alapján történő közszolgáltatói díj megállapítása”, „A temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004. (IV.30.) számú rendelet módosítása”, valamint a „Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása” című napirendeket törölje a december 15-i ülés napirendjéről.

Javaslom, hogy a „Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása” című napirendi pontot a Képviselő-testület a 2011. januári vagy februári ülésén tárgyalja meg.

Barcs 2010. december 02.

Karvalics Ottó

 

 

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 308/2009.(XII.17.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

  1. 1.A 2010. december 15-i ülésének napirendjéről leveszi az alábbi napirendi pontokat:

         4./ Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása

              Előadó: polgármester

10./A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzése alapján történő közszolgáltatói díj megállapítása

          Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

       14./A temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítása

           Előadó: polgármester

     Felelős:         Karvalics Ottó polgármester

     Határidő:      azonnal

2. A „Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása” című napirendi pontot a Képviselő-testület a 2011. januári vagy februári ülésén tárgyalja meg.

     Felelős:         Karvalics Ottó polgármester

     Határidő:    értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. december 02.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző