Ma 2024. máj. 21., kedd, Konstantin napja van. Holnap Júlia és Rita napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 1
ElégtelenKitűnő 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

hulladékszállítási díj megfizetéséről, díjkedvezményről és mentességről

 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos és ingatlanbérlő!

Barcs Város Önkormányzata 11/2004.(III.26.) számú rendelete 17/§ (4) bekezdése értelmében a lakossági hulladékszállítási díj 2012.01.01.től változatlan , a 2011. 08. 01.-től megállapított 188,-Ft+ ÁFA/ ürítés a 110 literes gyűjtőedény esetében, a 120 literes gyűjtőedény esetén 205,-Ft+Áfa/ürítés. A gyűjtőedényben kihelyezett hulladék elszállítása Barcson heti két alkalommal történik, Drávaszentes és Somogytarnóca esetében heti egy alkalommal. A díjat a negyedévenként kiállított számla ellenében a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell megfizetni a számlához mellékelt csekken, vagy banki átutalással.

 

Amennyiben a hulladékszállítási díjat lakossági folyószámláról átutalással szeretné kiegyenlíteni, kérjük a számlán megjelölt „vevőkódot” és a pontos lakcímét szíveskedjék feltüntetni. A díjat Dél-Kom Kft 12072507-00167210-00100008 számú számlájára átutalhatja.

 

A rendelet 17/B § (1) bekezdése alapján a magánszemély kérelemre, az alábbi kedvezményben részesülhet:

a./- pont: ha a ténylegesen együttlakók egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegét, (jelenleg 28.500 Ft) a következők szerint:

 

Egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum arányában

A kedvezmény mértéke

0 - 50 %         (0 – 14.250 Ft)                                      100 %

50 - 75 %   (14.251 – 21.375 Ft)                                   50 %

75 - 100 % (21.376 – 28.500 Ft)                                   25 %

 

b./- pont:

50 %-os kedvezmény illeti meg:

-az egyedülálló nyugdíjasokat az általuk lakott lakásingatlan esetén, amennyiben a nyugdíj nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, jelenleg 57.000 Ft-ot. (A kérelem benyújtásakor szíveskedjék csatolni a Nyugdíjfolyósító Igazolását a 2012. januártól esedékes nyugdíj összegéről.)

 

c./- pont: a Képviselő-testület 24/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelete alapján 2012. 01. 01. hatállyal módosult:

50 %-os kedvezmény illeti meg

-          jövedelemtől függetlenül, aki egyedülálló és 70. életévét betöltötte, vagy a család minden tagja 70 évnél idősebb.

A kedvezményre vonatkozó illetékmentes kérelmet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájához kell benyújtani, kérelem nyomtatvány a hivatalban beszerezhető (A épület I. emelet 15.-ös szoba). A kedvezményre való jogosultságot, a benyújtást követő hónap kezdetétől vesszük figyelembe. A kérelemhez csatolni kell az egy főre eső jövedelem megállapításához szükséges igazolásokat. (az utolsó 3 havi munkabér, vagy munkanélküli ellátás összegéről szóló igazolást, nyugdíjfolyósító 2012 évi ellátásáról szóló igazolását, a szociális ellátás megállapításáról szóló határozatot, családi pótlék, GYED, GYES, GYET stb. összegről szóló igazolásokat, vagy az utolsó havi bankszámla kivonatot. )

Ezt követően a számlázás a megállapított kedvezmény figyelembevételével történik.

Barcs Város képviselőtestülete a díjkedvezményekre vonatkozó kérelemben való döntést a polgármester hatáskörébe utalta.

Üres, lakatlan lakások esetében a díjfizetési mentességet a Dél-Kom Kft ügyfélszolgálati irodában (Barcs, Bajcsy Zs. utca 29.) lehet igényelni személyesen.

Amennyiben kérdése van, pénzügyi ügyintézőnk Horváth Gyuláné készséggel áll rendelkezésére. Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, I. emelet 15. sz. ajtó, telefon: 82/565-988.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző