Ma 2023. június 07., szerda, Róbert napja van. Holnap Medárd napja lesz.

BURSA Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2012.

 

Felhívjuk az érintett felsőoktatási hallgatók és középiskolások figyelmét, hogy Barcs Város Önkormányzata csatlakozott a BURSA Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.

Az „A” típusú pályázaton részt vehetnek:

 A pályázatra azok Barcs Város Önkormányzata illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

Képzésre vonatkozó keretidő: államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató esetében a támogatási idő, azaz a megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje további 4 félévvel megnövelhető); költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató esetében a megkezdett 16 félév (amennyiben a felsőoktatási intézmény szabályzatában a képzési keretidőt ennél rövidebben nem határozza meg.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012 őszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

-         katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt

-         középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

-         doktori (PhD) képzésben vesz részt

-         külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A „B” típusú pályázaton részt vehetnek:

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

-         katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésére nyer felvételt

-         középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre nyer felvételt

-         külföldi intézményben nyer felvételt.

A pályázati felhívás és jelentkezési lap mellékleteivel együtt 2011. október 17-től vehető át Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint Önkormányzati és Intézményfelügyeleti Irodáján, vagy letölthető a www.barcs.hu honlapról.

A pályázatok beadási határideje: 2011.november 14.

 

FIGYELEM!

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló, önkormányzati rendelet alapján az ösztöndíjra való jogosultság szempontjából azt a pályázót kell szociálisan hátrányosnak tekinteni, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum legkisebb összegének 200%-át.(Ez jelenleg 2*28.500 Ft,-=57.000 Ft,-)

 

Pályázati kiírás A 2012

Pályázati űrlap A 2012

 

Pályázati kiírás B 2012

Pályázati űrlap B 2012