Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 

Adókötelezettség terheli:          

az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint telek magánszemély tulajdonosát, továbbá azt a magánszemélyt is, aki Barcs Város Önkormányzata illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó alanya:

az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, vagy földrészlet tulajdonosa, bejegyzett vagyoni értékű jog esetén annak gyakorlására jogosult, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője.

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:

-         2008. évben 10.000.-Ft

-         2009. évben 11.000.-Ft

-         2010. évben 12.000.-Ft

-         2011. évben 12.000.-Ft

-         2012-től       17.000.-Ft

Az adó befizetése : az adót évi négy egyenlő részletben tárgyév március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig, december 15-ig kell megfizetni.

A magánszemélyek kommunális adóját a 11743057-15397191-02820000 számú bankszámlára kell megfizetni, bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal.

Bevallási , bejelentési kötelezettség : az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül az adóhatóságnál írásban kell bejelentést tenni az e célra rendszeresített nyomtatványon.

 

Adómentesség , kedvezmény :

Az adómentességekről, adókedvezményekről tájékozódhat a honlapra feltöltött 30/2011.(XII.30.) számú magánszemélyek kommunális adója rendeletből.

Adómérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság az előzőekben megfogalmazottakon túl más személy adóját nem engedheti el és nem mérsékelheti.

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet pótlék- és bírságtartozását kivételes méltányosságból az adóhatóság mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak gazdálkodási tevékenységét pótlék illetve bírság megfizetése ellehetetlenítené.

Fizetési halasztás és részletfizetés (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

-         kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

-         átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Az adott adónemre vonatkozó adómentességek, kedvezmények, méltányossági feltételek részletes szabályairól a honlapra feltöltött helyi rendeletből, illetve az adócsoport munkatársaitól érdeklődhet.

 

Jogszabályok:

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

1990. évi C. törvény (Htv.)

Barcs Város Önkormányzata 30/2011. (XII.30.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról