Ma 2024. június 18., kedd, Arnold és Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

82/ 463-176

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A két ülés közötti tevékenységről

 

 

 

 

JELENTÉS

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. július 22-i ülésére

 

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés közötti tevékenységről

 

 

A Somogy megyei Közgyűlés ülésén többek között az alábbi napirendeket tárgyalta:

  • Tájékoztató a Somogy Megyei Önkormányzat és intézményei 2006-2010 közötti fejlesztéseiről
  • Beszámoló a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2009. évi munkájáról
  • Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló a 11/2010.(VI.1.) számú rendelettel módosított 5/2010.(III.16.) számú rendelet módosításáról
  • Előterjesztés a megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítására
  • Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményeiben a 2010/2011-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok számáról
  • Előterjesztés a megyei önkormányzat fonyódi intézményei fűtési rendszer működtetéséhez történő hozzájárulásról
  • Előterjesztés a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány vagyonának átadására

 

A Dráva Múzeumban megnyitottam a BSC 100 éves jubileumának alkalmából készült kiállítást, majd részt vettem a BSC jubileumi közgyűlésén és jubileumi mérkőzésén.

 

Dr. Kelemen Veronika megmutatta az új reumatológiai rendelőt, és megbeszéltük a kivitelezési problémákat.

 

Drávaszentesen a Falunapon vettem részt.

 

A többcélú kistérségi társulás ülésén a MÁV és a Volán képviselőivel egyeztetés történt a 2011. évi tervezett kistérségi menetrenddel kapcsolatban. A kistérségi menetrend egyeztetésen tájékoztattam a MÁV és a Volán képviselőit, a térségünket érintő menetrendi problémákról. Több település és utas is jelezte Barcs-Budapest IC csatlakozási problémáit. A kistelepülések esetén a busz és vonat csatlakozások hiánya okozza a legtöbb problémát, valamint Babócsa község polgármestere jelezte, hogy az utóbbi 5 évben rengeteg változást hajtott végre a MÁV, amely a vidéki, falusi emberek számára nem jelentettek pozitív elmozdulást, esélyeik, lehetőségeik korlátozását hozták. A Volán képviselői arról tájékoztattak, hogy május végén kezdődött igényfelmérések alapján készítik el a menetrend tervezetét, melyben kiemelten kezelik a csatlakozások harmonizálását.

Tájékoztatást tartott Dr. Tausz Tamás barcsi rendőrkapitány helyettes a rendőrség jövőbeli feladatairól, a közbiztonsági háló 2009. évi működésének tapasztalatairól.

A Tanács úgy határozott, hogy az AQUA Rádió kistérségi rádiós műsorfelületre vonatkozó ajánlatát nem fogadja el, a rádiót nem támogatja.

A többcélú kistérségi társulás ülésén döntés született a Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról, melyre a költségvetés elfogadása óta pozitív elbírálást kapott két pályázat, illetve a normatíva lemondások miatt volt szükség.

A Tanács döntött a Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézményben a 2010/2011-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, illetve az egyes csoportok létszámáról.

A Tanács úgy határozott, hogy a Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézmény csokonyavisontai tagintézmény óvoda felújítására tárgyában közbeszerzési eljárás előkészítésére és lebonyolítására bizottságot hoz létre, meghatározta a bizottság tagjait. A Társulás a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízta a REPUB Közbeszerzési, Műszaki és Gazdasági Szolgáltató Bt-t. A Társulási Tanács felhatalmazta az elnököt a megbízási szerződés aláírására.

 

A 4 városok tornájának megbeszélésén vettem részt.

 

Az esőzések után kialakult belvízvédelmi helyzet kapcsán áttekintettük a Györgyös patak helyzetét. Az egyeztetésen jelen volt a Rinya-Dombó Vízitársulat részéről Vadkerti Tóth Tihamér igazgató, László Zsuzsanna vízügyi mérnök, a DDNP képviselője Fenyősi László. Megállapodtunk abban, hogy szükséges egy közös álláspont kialakítása annak érdekében, hogy a jövőben a hasonló események megelőzhetőek legyenek. Megoldás lehetne egy tározó kialakítása a DDNP területén, valamint a bérelt területeken. Fontos a vizek növényzetének tisztítása, hogy ne alakulhassanak ki növénytorlaszok. Elmondtam, hogy a vízelvezetést egyben kell áttekinteni, egészen a Dráva torkolatig, valamint hogy a határon átnyúló pályázati forrásokat kellene megcélozni egy komplex megoldás érdekében.

Fenyősi László elmondta, hogy jelenleg folyamatban van egy KEOP pályázat, amely a DDNP területén az esőzések miatt felgyülemlett víz elvezetését biztosítaná.

Az egyeztetéseket folytatni kell, mert a Rinya patak is érintett, és az a Pécsi Vízügyi Igazgatóság kezelésében van.

 

2010. június utolsó hétvégéjén került sor a hagyományos „Barcs Város Napja” rendezvénysorozatára a Képviselő-testület által elfogadott program szerint, mely megítélésem szerint az esős időjárás ellenére sikeresen, magas színvonalon került megszervezésre. A kitüntetési ünnepség díszvendége Dr. Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár asszony volt.  Az eső ellenére valamennyi rendezvény a város és térsége lakossága aktív érdeklődése mellett zajlott, melyből szokás szerint kiemelkedett a drávai tűzijáték, ahol a legtöbb érdeklődő vett részt.  Ugyancsak sikeresen, 8 csapat részvételével zajlott a „Civil Piknik” rendezvény is. Az ünnepi hétvégén valamennyi testvérvárosunk képviseltette magát egy-egy delegációval, akik részt vettek a rendezvényeken, illetve kirándulást szerveztünk számukra Abaligetre és Pécsre. Vendégeink elismeréssel szóltak a város eredményeiről, a programokról és a vendéglátásról.

 

Kántor Miklóssal az OTP Nyrt. képviselőjével az önkormányzati hitelkeret emeléséről tárgyaltam. A tárgyalás eredményes volt, a Képviselő-testület a javaslatot elfogadta, az emelésről szóló szerződés aláírásra került.

 

Több alkalommal tárgyaltam Horváth Ádámmal, Bolhó Község Önkormányzata polgármesterével a bolhói óvoda és általános iskola BNI-hez történt csatlakozása kapcsán a Bolhó és Barcs közötti iskolabusz járat beindításáról, illetve az intézményfenntartó társulás költségvetésének módosításáról.

 

Diagnosztikai Központ 20 éves jubileumi rendezvényén vettem részt Kaposváron.

 

A Köztisztviselői Napon a hivatal dolgozóival vacsorával egybekötött ünnepségen vettem részt.

 

Rhein-Neckar térségből segélyszállítmány érkezett a Szociális Központba. A szállítmányt kísérő, Sinsheimből érkezett orvosokat, egészségügyi dolgozókat, valamint a lerakódást segítő tűzoltókat fogadtam.

 

Megnyitottam a Barcsi Lovasnapot.

 

Részt vettem és az egészségügyben dolgozókat köszöntöttem a Semmelweis Napi ünnepségen.

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztéséhez kapcsolódóan a bútorok, berendezések, valamint a műszaki eszközök és taneszközök tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás értékelésére Bíráló Bizottsági ülést hívtam össze. A közbeszerzési eljárást mindkét tárgyban a Deák Ügyvédi Iroda folytatta le. A bútorok, berendezések tárgyában három ajánlat érkezett, azonban mindhárom ajánlatot az 1. részajánlati kör vonatkozásában a Bíráló Bizottság érvénytelennek javasolta minősíteni, a 2. részajánlati körben pedig (hűtők, mikrohullámú sütők és gáztűzhelyek) a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. ajánlatát javasolta elfogadni.

Az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen hozta meg, mely szerint a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva az 1. részajánlati körben új, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, míg a 2. részajánlati körben a szállítói szerződést meg kell kötni a nyertes ajánlattevővel.

Tekintettel arra, hogy a műszaki eszközök és taneszközök beszerzése tárgyában egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért a Bíráló Bizottság egyetértésével új, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását rendeltem el.

 

Részt vettem az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi-, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi-, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs-, az Oktatási, Informatikai, Sport-, a Művelődési és Idegenforgalmi-, és az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottságok ülésén.

 

Varga Ilona intézményvezetővel szociális kérdésekről egyeztettem.

 

A Drávakörnyéki Kistérségi Nyugdíjas Egyesület idén is megszervezte nyugdíjas táborát, ahová Tatabányáról, Békéscsabáról, Gyálról és Pécsről érkeztek vendégek. A táborozókat a Szivárvány EGYMI iskolában köszöntöttem.

 

Somogytarnócán Falunapon veszek részt.

 

Részt veszek, és beszédet mondok a 10. jubileumi roma napi rendezvénnyel egybekötött Cigány Közösségi Ház avatóján.

 

Nyári szabadságomat 2010. július 26. – 30. napja között kívánom kivenni.

 

DDRFT elnökként:

 

Az ügynökség munkatársaival fejlesztési kérdésekről egyeztettem.

 

 

Barcs, 2010. július 16.

 

Feigli Ferenc s.k.

polgármester

 

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 

 

 

J E L E N T É S

 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 259/2009. (XI.26.) sz. határozatával egyetértett Bolhó Község Önkormányzatának 2010. július 1. napjától a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozásával.

Barcs Város Képviselő-testülete felkérte Barcs Város Önkormányzata polgármesterét a BNI átszervezésének előkészítésére, úgy, hogy valamennyi, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulásban érintett Képviselő-testület 2010. március utolsó munkanapjáig meghozhassa döntését e kérdésben.

 

A határidő meghosszabbításra került, a BNI átszervezésének előkészítése megtörtént.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2010. (IV.30.) sz. határozatával  elfogadta a 2009. évi egyszerűsített beszámolót (Egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás), a független könyvvizsgálói jelentést, és hozzájárult 2010. június 30-ig történő közzétételéhez, valamint az Állami Számvevőszékhez való megküldéséhez.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta, hogy az Önkormányzat 2003. évi, 2004. évi, 2005. évi, 2006. évi, 2007. évi és a 2008. évi könyvviteli mérlegeit, egyszerűsített mérlegeit, valamint ezen évekre vonatkozó költségvetési beszámolók 38-as űrlapjait ismételten letétbe kell helyezni, továbbá a 2008. év könyvviteli mérleg adatait és az egyszerűsített mérleg adatait ismételten közzé kell tenni.

 

A 2009. évi egyszerűsített beszámoló, valamint a független könyvvizsgálói jelentés június 30-ig történő közzététele megvalósult, az Állami Számvevőszék felé megküldésre került. A letétbe helyezés és az ismételt közzététel megtörtént.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 90/2010. (IV.22.) sz. határozatával a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bolhó Községnek a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz 2010. július 1-jével történő csatlakozása miatti átszervezésével – a Somogy Megyei Közgyűlés fejlesztési tervre épített szakvéleménye függvényében - egyetértett.

 

Barcs Város Képviselő-testülete Bolhó Községnek a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz 2010. július 1-jével történő csatlakozása miatt a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosította:

A társulási megállapodás bevezető részében, 2. és 5. pontjában a” Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat” kifejezés ” Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat” kifejezésre változik.

A társulási megállapodás 13. pontjában a „Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Közép, Szakképző, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat”

A társulási megállapodás bevezető részében a fenntartó Önkormányzatok felsorolása az alábbival egészül ki:

„Bolhó Község Önkormányzata 7586 Bolhó, Kossuth. u. 1.”

A társulási megállapodás 4. pontja, „A társulást alapítók neve, székhelye:”az alábbi felsorolással egészül ki:

„Bolhó Község Önkormányzata 7586 Bolhó, Kossuth. u. 1.”

A társulási megállapodás 5. pontja,

„A társulás keretében tevékenységet végző intézmények neve, székhelye, telephelyei:”az alábbiakkal egészül ki:

„Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Városi Óvodák Bolhói Tagóvodája 7586 Bolhó, Bajcsy-Zs. u. 23.”

„Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Deák Ferenc Általános Iskola Drávaparti Tagintézménye 7586 Bolhó, Kossuth u. 5.”

A társulási megállapodás 6. pontja, „Működési területe, ellátási körzete” helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Barcs város, Bélavár, Bolhó, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Szulok, Vízvár községek önkormányzatainak teljes közigazgatási területe”.

A társulási megállapodás 7. pontja első bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép:

„7.) A társulás tevékenységi köre, a költségek viselése:

A társulás tevékenységi köre a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás működtetésére terjed ki. Barcs Város Képviselő- testülete vállalja, hogy Bélavár, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Vízvár tekintetében közoktatási ellátási feladata - általános iskolai oktatás 1-8. osztály – Szulok, Bolhó tekintetében közoktatási ellátási feladata - általános iskolai oktatás 1-4. osztály – Bolhó, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Vízvár tekintetében közoktatási ellátási feladata- Óvodai nevelés - fennáll, az eddigiekben kialakult ellátási szinten a nevelési-oktatási ellátást biztosítja.”

A társulási megállapodás pontja 11. pontja törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész lép:

„11.) Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Barcs város tulajdonában levő oktatási célokat szolgáló ingatlanainak felújításához, beruházásához Bélavár, Bolhó, Heresznye, Vízvár, Komlósd, Péterhida, Szulok, Rinyaújlak önkormányzatainak nem kell pénzbeni hozzájárulást biztosítaniuk. Bélavár, Heresznye, Vízvár önkormányzatai vállalják a vízvári tagintézmények, Szulok Község Önkormányzata vállalja a szuloki tagintézmény, Rinyaújlak Község Önkormányzata vállalja a rinyaújlaki tagintézmény, Bolhó Község Önkormányzata vállalja a bolhói tagintézmények ingatlanainak felújítási, beruházási munkálatainak finanszírozását.”

A társulási megállapodás 13. pontja szövegében szereplő: „Az intézmény költségvetését a társult önkormányzatok közösen határozzák meg. A költségvetést érintő döntéshez a képviselő-testületek mindegyikének egyetértése szükséges.” eredeti mondat az alábbiak szerint változik:

„Az intézmény költségvetését, félévi és éves beszámolóját a társult önkormányzatok közösen határozzák meg. A költségvetést, a félévi és éves beszámolót érintő döntéshez a képviselő-testületek mindegyikének egyetértése szükséges.”

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyta.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy Bolhó Községnek a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz 2010. július 1-jével történő csatlakozásának megfelelően dolgoztassa át Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési tervét, és gondoskodjon arról, hogy azt a társulás elnöke terjessze be jóváhagyásra a Társulási Tanács elé.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az átszervezéssel összefüggésben elrendelte a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatának módosításával kapcsolatos feladatok elvégzését, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetésének, és finanszírozási terve módosításának előkészítését.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte a BNI igazgatóját, hogy az átszervezésnek megfelelően az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, pedagógiai programját, minőségirányítási programját, házirendjét, és valamennyi belső szabályzatát dolgozza át, és jóváhagyásra terjessze be a Képviselő-testület 2010. júliusi ülésére.

 

A társulási megállapodás, a módosító okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat aláírása megtörtént. A Magyar Államkincstár bejegyezte a változásokat.

A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési tervének átdolgozása folyamatban van, a Társulási Tanács augusztusi ülésére kerül beterjesztésre jóváhagyás végett.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 94/2010. (IV.22.) sz. határozatával a 4261/1 hrsz-ú 125 m2 területű és a 4262/2 hrsz-ú 404 m2 területű területekre tett kisajátítási vételi ajánlatot bruttó 2.750.800.- Ft elfogadta.

Felhatalmazta a polgármestert a később elkészítendő szerződés aláírására.

 

A szerződés aláírásra került.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 101/2010. (V.11.) sz. határozatával egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése általános gazdálkodási tartalékából 1 millió forint átcsoportosításra kerüljön a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett „külföldi kiküldetés” kiadási előirányzatra.

 

Az átcsoportosítás megtörtént.

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 114/2010. (V.20.) sz. határozatával jóváhagyta, hogy Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése általános gazdálkodási tartalékából 190.500.- Ft átcsoportosításra kerüljön a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett „Semmelweis-nap” kiadási előirányzatra.

 

Az átcsoportosítás megtörtént.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 116/2010. (V.20.) sz. határozatával a 2010. évi költségvetése általános gazdálkodási tartaléka terhére 3.500.000.- Ft pénzeszközt biztosít a Városgazdálkodási Igazgatóság számára a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ új beléptető rendszeréhez kapcsolódó informatikai eszközbeszerzéshez.

 

Az összeg átutalásra került.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 134/2010. (VI.17.) sz. határozatával a Móricz Zsigmond Művelődési Központ tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testület elismerését fejezte ki a Móricz Zsigmond Művelődési Központ kollektívájának tevékenységéért.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 135/2010. (VI.17.) sz. határozatával a Városi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Városi Könyvtár kollektívájának tevékenységéért; további jó munkát kíván.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 136/2010. (VI.17.) sz. határozatával a Dráva Múzeum tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Dráva Múzeum kollektívájának tevékenységéért.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2010.(VI.17.) sz. határozatával a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, valamint a gazdaságilag hozzá tartozó, önállóan működő Városi Könyvtár és Dráva Múzeum felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentést elfogadta.

A Képviselő-testület utasította az intézményvezetőket a mellékelt intézkedési terv végrehajtására.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő testülete 138/2010. (VI.17.) sz. határozatával egyetértett a BNI Bölcsőde nyitva tartásának 2010. július 5-től  július 23-ig történő szüneteltetésével. A testület felkérte az intézmény igazgatóját, hogy a Bölcsőde zárva tartásának időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI számára az alábbi csoportok, osztályok indítását engedélyezte 139/2010. (VI.17.) sz. határozatával a 2010/2011. tanévben:

A BNI Városi Óvodák Intézményegysége számára:

Barcson:

15 gyermekcsoportot, 24,8 fős átlaglétszámmal.

Vízváron:

2 gyermekcsoportot, 14 fős átlaglétszámmal

Rinyaújlakon:

1 gyermekcsoportot, 24 fős átlaglétszámmal.

Bolhón:

1 gyermekcsoportot, 29 fős átlaglétszámmal, engedélyezve, a maximális létszámtól való eltérést.

 

Összességében a BNI Városi Óvodák intézményegységében 19 csoportot 23,8 fős átlaglétszámmal.

 

A BNI Arany János Általános Iskola Intézményegysége számára:

Alsó tagozaton 8 osztályt 24,1 fős átlaglétszámmal.

Felső tagozaton 11 osztályt 24,5 fős átlaglétszámmal.

8 db napközis csoportot 26 fős átlaglétszámmal.

2 iskolaotthonos csoportot 21 fős létszámmal.

 

BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye számára:

(Német nemzetiségi iskola)

 

2 összevont osztály (1-3; 2-4) 10,5 fős átlaglétszámmal

1 napközis csoportot 12 fős átlaglétszámmal.

 

BNI Deák Ferenc Általános Iskola Intézményegysége számára:

 

Alsó tagozaton 12 osztályt 27,9 fős átlaglétszámmal, engedélyezve a maximális létszámtól való eltérést,

Felső tagozaton 12 osztályt 23 fős átlaglétszámmal.

4 db napközis csoportot 24 fős átlaglétszámmal.

9 iskolaotthonos csoportot 27 fő átlaglétszámmal.

 

BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár számára:

 

Alsó tagozaton 4 osztályt 12,75 fős átlaglétszámmal.

Felső tagozaton 4 osztályt 14,5 fős átlaglétszámmal.

3 db napközis csoportot 23 fős átlaglétszámmal.

 

BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-Parti Általános Iskola Tagintézménye Bolhó számára:

 

2 összevont osztály (1-2; 3-4) 17,5 fős átlaglétszámmal

2 iskolaotthonos csoport 17,5 fős létszámmal

 

A BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Intézményegysége számára:

Gimnázium:      15 osztály        29,1 fő átlaglétszámmal

Szakképző:      14 osztály        32,1 fő átlaglétszámmal

 

28 szakmai csoportot 13,2 fő átlaglétszámmal

6 kollégiumi csoportot 27 fős átlaglétszámmal.

 

 

A BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményegysége számára:

Összesen 46 csoportot, ebből 32 csoportot, a zeneművészeti ágban 10 fős átlaglétszámmal, a néptánc tagozaton 10 csoportot 15 fős átlaglétszámmal, a grafika tagozaton 4 csoportot 13 fős átlaglétszámmal.

 

Szivárvány EGYMI számára:

1 óvodai, 12 iskolai,- melyből 8 tanulásban akadályozott, 4 értelmileg akadályozott csoport - 12 napközis, 6 kollégiumi, 2 fejlesztő iskolai, 2 szakiskolai (9-10. osztály), 1 speciális szakiskolai, 1 autista csoportot, összesen 37 csoportot a közoktatási törvény 3. számú mellékletében előírt átlaglétszámokkal.

A fejlesztő központ tanulócsoportjai a Közoktatási törvényben meghatározottak és a

„A pedagógiai szakszolgálat intézményeinek működési rendje” 14/1994.(VI.24.) MKM és a 4/2010. OKM rendelet elvei szerint szervezhetők.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 141/2010. (VI.17.) sz. határozatával Barcs Város sportéletéről szóló tájékoztatót elfogadta.

A képviselő-testület köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a sport területén tevékenykednek vagy bármilyen támogatást nyújtanak.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 143/2010. (VI.17.) sz. határozatával a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban SZMSZ) az alábbiak szerint módosította:

 

Az SZMSZ IV. fejezetében „A Városgazdálkodási Igazgatóság közalkalmazotti állománya” elnevezésű táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

Részleg

Teljes munkaidős (fő)

Részmunkaidős (fő)

Központi iroda

6

1

Ingatlankezelő

1

 

Parkfenntartás

13

1

Gépjármű-üzemeltetés

7

1

Piac

1

 

Gyógyfürdő

28

3

Karbantartás

6

 

Összesen:

62

6

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 147/2010. (VI.17.) sz. határozatával a Somogy Megyei Önkormányzat és Barcs Város Önkormányzata között létrejött, 1997.01.01-től hatályos, a gyógypedagógiai szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó mellékelt megállapodás módosítását jóváhagyta.

A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Szivárvány EGYMI kollektívájának a SMÖ Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthonban végzett gyógypedagógiai szakszolgálati feladatok magas színvonalú ellátásáért.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 149/2010. (VI.17.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére 3 személyt felvett.

 

Barcs Város Képviselő-testülete a lakásbérleti ajánlattevők cserére váró névjegyzékére 3 személyt felvett.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 150/2010. (VI.17.) sz. határozatával a Barcs, Klapka u. 30. fsz. 8. sz. alatti 48,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. március 31. napjáig – ezen belül a vállalt plusz havi 20.000.-Ft törlesztés megfizetéséig – szóló időre 195,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 150/2010. (VI.17.) sz. határozatával a Barcs, Nagyhíd u. 1. II/13. sz. alatti 53,96 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2012. június 30. napjáig – ezen belül a vállalt plusz 20.000.-Ft törlesztés megfizetéséig – szóló időre 324.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 150/2010. (VI.17.) sz. határozatával a Barcs, Nagyhíd u. 1. fsz.1. sz. alatti 35,67 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. június 30. napjáig – ezen belül a vállalt plusz 13.100 Ft törlesztés megfizetéséig- szóló időre 324.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

 

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

A megkötött bérleti szerződésben a következő szövegnek szerepelnie kell: „Nem fizetés esetén a Városgazdálkodási Igazgatóság haladéktalanul felmondja a bérleti szerződést, a felmondási idő leteltét követően pedig azonnal intézkedik a kilakoltatás foganatosításáról.”

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 151/2010. (VI.17.) sz. határozatával a Barcs, Széchenyi u. 9/B. I/3. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. június 30. napjáig meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 153/2010. (VI.21.) sz. határozatával egyetértett a Barcsi Sport Club labdarúgó csapatának NB II-es bajnokságba való nevezésével. 2010. évben a lefolytatott pályázati eljárás alapján biztosított támogatás áll rendelkezésre, a 2011-es költségvetésében anyagi lehetőségei függvényében tervezi a sportegyesületek támogatására szolgáló pályázati keretet.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő testülete 155/2010. (VI.29.) sz. határozatával egyetértett azzal, hogy a fejlesztési célra kibocsátott kötvényből lekötött betét kamata teljes összegben (13.598.574.- Ft) működési célra kerüljön felszabadításra.

 

A lekötött betét kamata 2010. július 1. napjával felszabadításra került.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 156/2010. (VI.29.) sz. határozatával egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződése az alábbiak szerint módosul:

A rendelkezésre bocsátott folyószámla-hitelkeret 2010. november 01-ig 600.000.000.-Ft, illetve 2010. november 02-től 540.000.000.- Ft. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 3,50%, kezelési költség 0,50 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, futamidő: 2011. április 08-ig ( 2010. november 01-ig 600.000.000.- Ft, 2010. november 02-től 2011. április 08-ig 540.000.000.- Ft). A kamatfizetés gyakorisága: negyedévente, a negyedév utolsó banki munkanapján. A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján, valamint kifizetési kérelem a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0023 pályázathoz kapcsolódó 40.720.645.- Ft összegben, és a DDOP-3.1.3. /B-2009-0002. pályázathoz kapcsolódó 25.881.613.- Ft összegű kifizetési kérelem, valamint a KONTREXIÓ Kft-vel kötött adásvételi szerződés alapján a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 5. szám alatti ingatlan (HRSZ:882) vételár hátraléka 39.250.000.- Ft összegben.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként továbbiakban is a Barcs 660. hrsz-ú (Széchenyi. u. 9.), a Barcs 2230. hrsz-ú (Bajcsy-Zs. u. 175.), valamint a Barcs 2504. hrsz-ú (Bem u. 13.) ingatlanokat ajánlja fel.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés fenti feltételekkel történő módosításának aláírására.

 

A folyószámla-hitelszerződés módosítása aláírásra került.

 

 

 

B a r c s, 2010. július 15.

 

 

Feigli Ferenc s.k.

polgármester

 

 

 

Határozati javaslat:

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntései:

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 7/2007.(IV.6.) sz. rendelete 1. §-ában biztosított hatáskör alapján 3 db közterület-használati szerződést kötöttem:

 

247-13/2010; 247-14/2010; 3742-2/2010.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 5/2010.(II.26.) sz. rendelete 25. § (1) bekezdésének b) pontja, a céltartalék terhére 1.500 e Ft éves értékben biztosított rendelkezési jogom alapján a Barcsi Határőr Nyugdíjas Klub részére az éves baráti találkozó megrendezésének költségeire 20.000.- Ft összegű támogatást biztosítottam.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 5/2010.(II.26.) sz. rendelete 25. § (1) bekezdésének b) pontja, a céltartalék terhére 1.500 e Ft éves értékben biztosított rendelkezési jogom alapján a Barcsi Sport Club részére a BSC 100. éves jubileumi ünnepségének lebonyolításához, a költségekhez való hozzájárulásként 260.000.- Ft összegű támogatást biztosítottam.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 5/2010.(II.26.) sz. rendelete 25. § (1) bekezdésének b) pontja, a céltartalék terhére 1.500 e Ft éves értékben biztosított rendelkezési jogom alapján a Barcsi Lovas Szakosztály részére a Lovas Nap lebonyolításához,          a költségekhez való hozzájárulásként 20.000.- Ft összegű támogatást biztosítottam.

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (4) rendelkezésében foglaltak, valamint Barcs Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata „I. Általános rendelkezések” fejezet 3.3 pontja alapján Barcs Város Önkormányzata 2010. évi összesített közbeszerzési terve módosításra került.

 

A módosítás indokai a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (4) bekezdés rendelkezése alapján:

-     A DDOP-3.1.2/2F program keretében tervezett Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó taneszköz és bútor-berendezés beszerzési értéke az eredeti tervben fel lett cserélve, a jelen módosításban korrigálásra került. A taneszköz beszerzést kiegészítettük a lakócsai Általános Iskola, és a barcsi Szivárvány EGYMI szakmai együttműködéséhez kapcsolódó taneszközök beszerzésével.

-     A Belterületi vízrendezés tárgyú pályázat nem részesült támogatásban (tartaléklistára került), emiatt a közbeszerzési eljárás nem releváns.

-     A TÁMOP-3.3.2 program keretében tervezett, az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó taneszköz és bútor-berendezés beszerzés átütemezésre került 2011. első negyedévére.

-     A DDOP-3.1.3/D program keretében tervezett Barcs Városi Bölcsőde fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök beszerzését átütemeztük 2011. évre.

 

Barcs Város Önkormányzatának a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001.(IV.6.) számú rendeletének 4. § rendelkezése szerint tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy ugyanezen rendelet 1. §-a rendelkezésére figyelemmel,  az 1. számú melléklet 31. pontja, valamint a Közbeszerzési Szabályzat „I. Általános rendelkezések” fejezet 3.3 pontja alapján – 2010. június 25. napján -  jóváhagytam az Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosítását.

 

Az Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (2) bekezdés, valamint  Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata „I. Általános rendelkezések” fejezet 3.4 pontja rendelkezéseinek  megfelelően - az önkormányzat honlapján közzétételre került.

 

A módosítás megtörténtét követően 2010. július 13-án értesültem arról, hogy a „Barcs Város Önkormányzata Barcs Város belterületi vízrendezése” című pályázat mégis támogatásban részesül, így ismételten indokolttá válik a közbeszerzési terv módosítása.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete Művelődési, Idegenforgalmi Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

 

A Művelődési, Idegenforgalmi  Bizottság 33/2010.(VI.10.) sz. Művelődési, Idegenforgalmi  Bizottsági határozatával az augusztus 20-i ünnepség szónokának dr. Körössy Mária egyetemi docenst, a  Széchenyi társulat elnökségi tagját kéri fel.

 

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 7/2010. (VI.28.) DTÖ sz. határozatával jóváhagyta 78.855.- Ft kifizetését a 2010. évi Drávaszentesi Falunap költségeihez saját pénzeszköze terhére.

 

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat 13/2010. (VI.3.) STÖ sz. határozatával a 2010. évi gyermeknapi rendezvényre további 1.150.- Ft pénzeszközt elkülönített saját kerete terhére.

 

B a r c s, 2010. július 15.

 

Feigli Ferenc s.k.

polgármester

 

Határozati javaslat:

 

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.