Ma 2023. szeptember 25., hétfő, Eufrozina és Kende napja van. Holnap Jusztina napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. június 16-i ülésére                                                                                        …. sz. napirendi pontjához

E L Ő T E R J E S Z T É S

Barcs, Széchenyi u. 31. és Köztársaság u. 1. szám alatti helyiségek bérbeadása

 

 

 

Képviselő-testület 2011. május 19-i ülésén a  Barcs, Széchenyi u. 31. és a Köztársaság u. 1. sz. alatti üresen álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a mellékelt pályázati kiírás alapján - további hasznosításról döntött. A meghirdetett pályázatra nem érkezett beadvány, ezért a pályázat újból kiírásra kerül.

 

Az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 39. § (1) bekezdése szerint, „helyiséget csak versenytárgyalás útján lehet bérbe adni”. A versenytárgyalási pályázat az előterjesztés mellékletét képezi.

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.

Barcs, 2011. június 07.

 

 

Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a 146/3/A/2 hrsz. alatti, természetben Barcs, Széchenyi u. 31. szám alatti 54 m2 alapterületű helyiséget 20.000.-Ft/hó induló bérleti díjjal bérbeadási versenytárgyalásra kiírja.

Felkéri a polgármestert a pályázat kiírására.

 

2./ Barcs Város Képviselő-testülete a 1804/A/25 hrsz. alatti, természetben Barcs, Köztársaság u. 1. fsz. szám alatti 54 m2 alapterületű helyiséget 20.000.-Ft/hó induló bérleti díjjal bérbeadási versenytárgyalásra kiírja.

Felkéri a polgármestert a pályázat kiírására.

 

.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a pályázat kiírásáért

 

Határidő: 2011. június 17. a közlésre, majd értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. június 7.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázat

 

 

Barcs Város Önkormányzata versenytárgyalási pályázatot hirdet a tulajdonában levő helyiség bérleti jogának megszerzésére.

 

A meghirdetésre kerülő épület helye: Barcs, Széchenyi u. 31. (volt kisposta)

A folytatható tevékenység:                               iroda, kereskedelem, szolgáltatás

 

A helyiség alapterülete:                        54 m2

Felszereltsége:                                     víz, villany, központi gázfűtés, villanybojler, WC, mosdó

Komfortos komfortfokozatú, jó műszaki állapotú

 

A pályázat benyújtási határideje: 2011. július 04.

 

A pályázat benyújtásának helye:                       Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Igazgatási Iroda Bázing Györgyné ügyintézőnél

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

 

Zárt borítékban, a borítékra rá kell írni:  „Barcs, Széchenyi u. 31. számú épület bérleti ajánlata.”

Pályázat feltételei:

Versenytárgyaláson minden természetes- és jogi személy részt vehet, aki a pályázat feltételeit elfogadja és rendelkezik a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel.

 

A pályázatot írásban kell benyújtani az alábbiak alapján:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, személyes adatait, címét,

- hozzájárulását a pályázat körében személyes adatai kezeléséhez,

- a pályázó jelenlegi tevékenységének megnevezését, a tervezett tevékenységét,

- a tervezett felhasználás célját, nyilatkozatát a pályázati feltételekre és azok elfogadására,

- nyilatkozatokat arra, hogy nincs köztartozása (vám, jövedéki, állami, önkormányzati adó tartozása), valamint nincs a barcsi önkormányzattól bérelt vagy használt ingatlanra vonatkozó bérleti vagy használati díj tartozása, szerződés csak azzal köthető, aki a fenti igazolásokat a szerződés megkötését megelőzően benyújtja,

- a tevékenység végzésére jogosító engedélyek (cégbejegyzés, cégbírósági igazolás) hiteles másolatát, vállalkozói igazolvány bemutatását, vagy hiteles másolatát, továbbá ha a tevékenység végzése engedélyhez kötött, a tevékenység végzésére feljogosító engedély hiteles másolatát,

- ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges cégkivonat, aláírási címpéldány eredeti, vagy közjegyző által hitelesített példányát, a szerződés megkötését megelőzően.

 

A bérleti szerződés időtartama legfeljebb öt év.

 

A helyiség berendezését a bérlő saját költségén biztosítja, melyet a bérlet megszűnésekor az épület állagának megsértése nélkül leszerelheti és elviheti az eredeti állapot helyreállításával.

 

A bérlő a tevékenységet csak a szükséges hatósági engedélyek beszerzése után kezdheti meg.

 

A működéshez szükséges közüzemi díjakat a bérlő a szolgáltatási szerződés alapján maga köteles viselni.

 

A versenytárgyaláson személyesen, vagy meghatalmazással lehet részt venni.

 

A versenytárgyalás időpontja:         2011. július 07.-én 09.00. óra

A versenytárgyalás helye:               Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Pöttyös terme

Bérleti díj mértéke:                          20.000.-Ft/hó

A versenytárgyaláson licitálóként az vehet részt, aki annak kezdésekor igazolja, hogy 50.000.-Ft „bánatpénzt” befizette Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala pénztárába.

 

Akik a helyiség bérleti jogát a versenytárgyaláson nem szerzik meg. A „bánatpénzt” a versenytárgyalást követően a Polgármesteri Hivatal pénztárában visszakapják.

 

A bérleti szerződést több pályázó esetén, a versenytárgyalás során legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázóval az önkormányzat három napon belül köti meg. A bérleti díjba a „bánatpénz” beszámításra kerül.

 

A versenytárgyalás győztese csak a bérleti szerződés megkötése után veheti birtokba a helyiséget.

 

Amennyiben a szerződés a versenytárgyalás győztesének felróható okból nem jön létre, úgy az általa ajánlott éves bérleti díj 20 %-nak megfelelő költségtérítést köteles fizetni.

 

A pályázatokkal kapcsolatban részletes információ a 82/565-981-es telefonszámon kérhető.

 

 

Barcs, 2011. június 7.

 

 

 

Karvalics Ottó

Polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázat

 

 

Barcs Város Önkormányzata versenytárgyalási pályázatot hirdet a tulajdonában levő helyiség bérleti jogának megszerzésére.

 

A meghirdetésre kerülő épület helye: Barcs, Köztársaság u. 1. fsz.

A folytatható tevékenység:                               iroda, kereskedelem, szolgáltatás

 

A helyiség alapterülete:                        54 m2

Felszereltsége:                                     víz, villany, központi gázfűtés, villanybojler, WC, mosdó

Komfortos komfortfokozatú, jó műszaki állapotú

 

A pályázat benyújtási határideje: 2011. július 04.

 

A pályázat benyújtásának helye:                       Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Igazgatási Iroda Bázing Györgyné ügyintézőnél

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

 

Zárt borítékban, a borítékra rá kell írni: ”Barcs, Köztársaság u. 1. fsz. számú épület bérleti ajánlata.”

Pályázat feltételei:

Versenytárgyaláson minden természetes- és jogi személy részt vehet, aki a pályázat feltételeit elfogadja és rendelkezik a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel.

 

A pályázatot írásban kell benyújtani az alábbiak alapján:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, személyes adatait, címét,

- hozzájárulását a pályázat körében személyes adatai kezeléséhez,

- a pályázó jelenlegi tevékenységének megnevezését, a tervezett tevékenységét,

- a tervezett felhasználás célját, nyilatkozatát a pályázati feltételekre és azok elfogadására,

- nyilatkozatokat arra, hogy nincs köztartozása (vám, jövedéki, állami, önkormányzati adó tartozása), valamint nincs a barcsi önkormányzattól bérelt vagy használt ingatlanra vonatkozó bérleti vagy használati díj tartozása, szerződés csak azzal köthető, aki a fenti igazolásokat a szerződés megkötését megelőzően benyújtja,

- a tevékenység végzésére jogosító engedélyek (cégbejegyzés, cégbírósági igazolás) hiteles másolatát, vállalkozói igazolvány bemutatását, vagy hiteles másolatát, továbbá ha a tevékenység végzése engedélyhez kötött, a tevékenység végzésére feljogosító engedély hiteles másolatát,

- ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges cégkivonat, aláírási címpéldány eredeti, vagy közjegyző által hitelesített példányát, a szerződés megkötését megelőzően.

 

A bérleti szerződés időtartama legfeljebb öt év.

 

A helyiség berendezését a bérlő saját költségén biztosítja, melyet a bérlet megszűnésekor az épület állagának megsértése nélkül leszerelheti és elviheti az eredeti állapot helyreállításával.

 

A bérlő a tevékenységet csak a szükséges hatósági engedélyek beszerzése után kezdheti meg.

 

A működéshez szükséges közüzemi díjakat a bérlő a szolgáltatási szerződés alapján maga köteles viselni.

 

A versenytárgyaláson személyesen, vagy meghatalmazással lehet részt venni.

 

A versenytárgyalás időpontja:         2011. július 07.-én 10.30. óra

A versenytárgyalás helye:               Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Pöttyös terme

Bérleti díj mértéke:                          20.000.-Ft/hó

A versenytárgyaláson licitálóként az vehet részt, aki annak kezdésekor igazolja, hogy 50.000.-Ft „bánatpénzt” befizette Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala pénztárába.

 

Akik a helyiség bérleti jogát a versenytárgyaláson nem szerzik meg. A „bánatpénzt” a versenytárgyalást követően a Polgármesteri Hivatal pénztárában visszakapják.

 

A bérleti szerződést több pályázó esetén, a versenytárgyalás során legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázóval a önkormányzat három napon belül köti meg. A bérleti díjba a „bánatpénz” beszámításra kerül.

 

A versenytárgyalás győztese csak a bérleti szerződés megkötése után veheti birtokba a helyiséget.

 

Amennyiben a szerződés a versenytárgyalás győztesének felróható okból nem jön létre, úgy az általa ajánlott éves bérleti díj 20 %-nak megfelelő költségtérítést köteles fizetni.

 

A pályázatokkal kapcsolatban részletes információ a 82/565-981-es telefonszámon kérhető.

 

 

Barcs, 2011. június 7.

 

 

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

Választás 2022