Ma 2024. máj. 19., vasárnap, Ivó és Milán napja van. Holnap Bernát és Felícia napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571. Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

……. sz. napirend

 

 

 

 

Előterjesztés

 

„Barcs Város komplex rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a ZÁÉV Zrt-vel megkötött kivitelezői szerződés 3-as számú módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. június 14-i rendkívüli ülésére

 

 

Önkormányzatunk a Dél-dunántúli Operatív Programhoz kapcsolódóan „Barcs komplex rehabilitációja” keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, az

 

„A” feladat: DDOP-3.1.2/2F Integrált kis és mikrotérségi oktatási hálózatok, és központjaik fejlesztése keretében a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztése tárgyában, illetve a

 

„B” feladat: DDOP 4.1.1/A Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása keretében a „Barcs, Nyugati Városrész rehabilitációja” tárgyában

 

kivitelezői szerződést kötött a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.) az építési munkák megvalósítására.

 

A kivitelezői szerződés 2010. január 04-én került aláírásra, és az „A” feladat vonatkozásában 2010. február 04-én, a „B” feladat vonatkozásában 2010. július 26-án hatályosult, amikor is a támogatási szerződéseink aláírásra kerültek. A szerződés első alkalommal 2010. július 23. napján, második alkalommal 2011. január 31-én  módosításra került, mely alapján az „A” feladat tekintetében a teljesítési határidő 2011. március 31-re, míg a „B” feladat tekintetében a teljesítési határidő 2011. június 15-re módosult.

 

A kivitelező 2011. május 27-én ismételten kezdeményezte az „B” feladat (Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása” „Barcs, Nyugati Városrész rehabilitációja”) vonatkozásában a kivitelezési határidő meghosszabbítását. A kérelmükben jelezték, hogy a Csokonai utca kivitelezése során a feltárt gázvezeték nem az előzetesen egyeztetett nyomvonalon és mélységben húzódik, emiatt szükséges a hálózat védelembe helyezése, illetve annak érdekében, hogy a gerincvezeték felett megfelelő földtakarás legyen, az út nyomvonalát az eredeti hossztengelyhez képest mintegy 1,00 m-el északi irányba el kell tolni. Szükséges továbbá a bekötő vezetékek süllyesztése az út alépítménye alatt. A feladatok szükségessé teszik az útépítésre kiadott építési engedély módosítását változás bejelentés formájában, valamint a gázhálózat védelembe helyezésének tervezését és kivitelezését, melyet a közmű üzemeltetője, a E.ON Gázszolgáltató Zrt. szakemberei végeznek. A felmerült probléma kezelése érdekében 2011. június 07-én történt egyeztetésen, a kivitelező képviselői 2011. október 17-re történő módosítást kezdeményeztek tekintettel arra, hogy a tervezési – engedélyeztetési és közmű kiváltási feladatok elvégzése jelentős többlet időt igényelnek és emiatt az eredeti határidő nem tartható.

A kivitelezői szerződés módosítási kérelmét az előterjesztéshez mellékelem.

A kivitelező által kezdeményezett szerződés hosszabbításnak az érvényben lévő támogatási szerződésünkre annyiban van kihatása, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemezést a határidő hosszabbítás figyelembe vételével aktualizálnunk kell.

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt-vel megkötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejét – a kérelmükben megfogalmazott indokaik figyelembe vételével – 2011. október 17-i időpontra módosítsa.

 

 

Barcs, 2011. június 08.

 

 

Karvalics Ottó

polgármester


Határozati javaslat

 

  1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ZÁÉV Zrt-vel „Barcs komplex rehabilitációja” keretében megkötött kivitelezői szerződés teljesítési határidő módosításának indokait a 3-as számú szerződés módosító kérelem alapján elfogadja.

 

  1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.) 2010. január 04-én „Barcs Város komplex rehabilitációja” tárgyában megkötött kivitelezői szerződést az alábbiak szerint:

 

-        A kivitelezői szerződésben megfogalmazott „B” feladat (Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása konstrukciójú, DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0003 számú, „Barcs, Nyugati Városrész rehabilitációja” című pályázat) teljesítési határidejét 2011. október 17-re módosítja, amely szerződés módosítás az előterjesztés mellékletét képezi, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

 

Felelős:            Karvalics Ottó polgármester

Határidő:          értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. június 08.

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző