Ma 2024. június 19., szerda, Gyárfás napja van. Holnap Rafael napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Járóbetegellátó Intézmények igazgatójától

7571 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

……. sz. napirend

 

 

 

 

 

Előterjesztés

A DDOP-3.1.3/B-2009-0002 azonosítószámú Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztéséhez kapcsolódóan az 1192/2009.(XI.16.) Kormányhatározatban jóváhagyott egészségügyi ellátás többlet kapacitás igény módosításának kezdeményezéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. május 19-i ülésére

 

Önkormányzatunk a Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztéséhez kapcsolódóan, a fejlesztésből adódóan 2009. évben kezdeményezte az akkori Egészségügyi Minisztériumnál az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII.30.) Kormányrendelet alapján többlet kapacitás igénylését. A többletkapacitások mértékét a Képviselő-testület a 109/2009. (V.21.) számú határozatában állapította meg.

 

A pályázatunkban megfogalmazott többlet kapacitás igényt az OEP állásfoglalásával összhangban, a régióban rendelkezésre álló kapacitások terhére az Egészségügyi Minisztérium előzetesen támogatta, majd a 1192/2009. (XI.16.) Kormányhatározatban az jóváhagyásra is került. A többletkapacitás tekintetében a nem szakorvosi ellátás keretében az „endokrinológia, anyagcsere és diabetológia” heti 10 nem szakorvosi óraszámban lett jóváhagyva, azonban az ellátási rendszerünkben nincs endokrinológiával és anyagcsere-zavarokkal összefüggő ellátás, ezért szükségesnek látjuk a 10 nem szakorvosi óra fizioterápiára történő átcsoportosítását, tekintettel arra, hogy erre az ellátásra nincs óraszám biztosítva.

A fentiek alapján a járóbeteg szakellátás fejlesztésével összefüggésben a többletkapacitás biztosítása az alábbi táblázat szerint valósulna meg.

 

Szakma megnevezése

Heti szakorvosi óraszám

Eredeti nem szakorvosi óraszám

Módosított nem szakorvosi óraszám

Diabetológia

0

10

0

Fizioterápia

0

0

+10

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

15 óra

 

0

Echokardiográfiai diagnosztika

10 óra

 

0

Audiológia

8 óra

 

0

Általános szemészet

15 óra

 

0

Általános bőr és nemibeteg ellátás

5 óra

 

0

Általános neurológia

5 óra

 

0

Urológia

5 óra

 

0

Pszichiátria

2 óra

 

0

Általános laboratóriumi diagnosztika

10 óra

 

0

Ultrahang diagnosztika

5 óra

 

0

Nőgyógyászati ultrahang diagnosztika -*sze*

5 óra

 

0

Összesen:

85 óra

10

+10

 

Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

Egynapos sebészet

500

0

Kúraszerű ellátások

80

0

Otthoni szakápolás

0

200

Összesen:

580

200

 

Az ÁNTSZ 1042-3/2010. számú határozata alapján a Képviselő-testület 109/2009. (V.21.) számú határozatában meghatározott óraszámokkal szemben a belgyógyászati szakorvosi óraszámot az eredetileg tervezett heti 10 órával szemben heti 6 órával, a röntgendiagnosztikai szakorvosi óraszámot heti 5 órával szemben heti 4 órával csökkentette. A felszabaduló heti 10 szakorvosi óra kapacitást teljes egészében diabetológiai kapacitássá alakította át.

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztésével összefüggő többlet kapacitásmódosítási indítványt, illetve az ÁNTSZ 1042-3/2010. számú határozata alapján a szakorvosi óraszámok pontosítását és hatalmazzon fel, hogy az intézmény vezetőivel közösen kezdeményezhessük a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárságnál a jóváhagyott többletkapacitáson belül a szakmai és óraszám megoszlásának módosítását.

 

Barcs, 2011. május 5.

 

Dr. Kisimre László

igazgató

Határozati javaslat

 

  1. Barcs Város Képviselő-testülete módosítja a 109/2009. (V.21.) számú határozatának 1-es pontját az alábbiak szerint:

 

Szakma megnevezése

Heti szakorvosi óraszám

Módosított nem szakorvosi óraszám

Diabetológia

0

0

Fizioterápia

0

+10

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

15 óra

0

Echokardiográfiai diagnosztika

10 óra

0

Audiológia

8 óra

0

Általános szemészet

15 óra

0

Általános bőr és nemibeteg ellátás

5 óra

0

Általános neurológia

5 óra

0

Urológia

5 óra

0

Pszichiátria

2 óra

0

Általános laboratóriumi diagnosztika

10 óra

0

Ultrahang diagnosztika

5 óra

0

Nőgyógyászati ultrahang diagnosztika -*sze*

5 óra

0

Összesen:

85 óra

+10

 

Szakmaterület megnevezése

Fejlesztés szakorvosi óraszám (ó/hét)

Fejlesztés nem szakorvosi óraszám (ó/hét

Fizioterápia

0

90

Gyógytorna

0

45

Mozgásszervi rehabilitáció

10

0

Járóbeteg szakrendelések összesen:

10

135

 

  1. Barcs Város Képviselő-testülete a 109/2009. (V.21.) számú határozatának 2-es pontját módosítja az ÁNTSZ 1042-3/2010 számú határozatának megfelelően úgy, hogy a belgyógyászati szakorvosi óraszámot heti 6 órával, a röntgendiagnosztikai szakorvosi óraszámot heti 4 órával csökkenti, és a felszabaduló heti 10 óra szakorvosi óraszámot diabetológiai kapacitásra csoportosítja át.

 

  1. Barcs Város Képviselő-testülete elfogadja a Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztésével összefüggő többlet kapacitás módosítási indítványt, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény vezetőivel közösen kezdeményezze a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárságnál az 1192/2009.(XI.16.) Kormányhatározatban jóváhagyott többletkapacitáson belül a szakmai és óraszám megoszlásának módosítását.

 

Felelős:            Karvalics Ottó polgármester a módosítás kezdeményezéséért

Dr. Kisimre László igazgató / Takács József gazdasági vezető a módosítási kérelem szakmai előkészítéséért

Határidő:          értelem szerint

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. május 5.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző