Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 462-459.

 

 

…… . sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

a  Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program módosításáról és jóváhagyásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testületének

2011. április 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Barcsi Szociális Központ gyermekjóléti alapellátásait a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrizte.

Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet 2011. március 18-án vettük kézhez, melyben megállapításra került, hogy a Lakócsán működő gyermekjóléti szolgálat telephelyként került feltüntetésre a társulási megállapodásban, az alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban is.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában rendelkezik a telephely fogalmáról, mely nem tartalmazza a gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában a telephely megjelölését.

 

A lakócsai telephelyre vonatkozóan módosítani szükséges a közös fenntartásról szóló megállapodást, Alapító Okiratot, Szervezeti és Működési Szabályzatot és Szakmai Programot.

 

Az ellenőrzés során kifogásolták továbbá, hogy nem kerültek szabályozásra a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként a helyettes szülői jogviszonyra vonatkozó költségtérítés feltételei.

 

A közös fenntartásról szóló megállapodást szükséges módosítani a társulás tagjai képviselőinek személyében bekövetkezett változás okán is.

 

 

I. A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló  megállapodást érintő módosítások:

1. A megállapodás 1. pontja: a Társulás tagjainak neve és székhelye, telephelye címszó alatt feltüntetett telephelyek közül törlésre kerül a „Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11.”

 

2. A megállapodás 2. pontja a társulás tagjainak neve, székhelye megjelölésénél a képviselők neve az alábbiak szerint módosul:

„2.1. Képviseli: Karvalics Ottó polgármester

2.4. Képviseli: Varga Zoltán polgármester

2.7. Képviseli: Gyurkáné Bihari Brigitta polgármester.”

 

3. A megállapodás 5.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti szolgáltatást a Barcsi Szociális Központ a társult önkormányzatok lakossága számára Barcs székhellyel látja el.”

 

4.  A megállapodás 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás területi irodái címe:

7582 Komlósd, Fő u. 93.

7918 Lakócsa, Petőfi u. 11.

7582 Péterhida, Fő u. 50.

7977 Potony, Petőfi u. 9.

7918 Szentborbás, Fő u. 28.

7918 Tótújfalu, Szabadság u. 98.”

 

5.  A megállapodás 5.4. és 5.5 pontjai törlésre kerülnek.

6. A megállapodás 6. pontja a közösen fenntartott intézmény címszó alatt a telephelye megjelölésből törlésre kerül az „Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11.”

7. A megállapodás 9. a költségek viselése, rendelkezések a vagyonról címszó 9.3 alpontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 5. pontban írt közös feladatok szakszerű ellátásának érdekében a Barcsi Szociális Központ 1 főállású házi gondozó és 1 főállású családgondozó közalkalmazottat alkalmaz Lakócsa Potony, Szentborbás, Tótújfalu ellátási területen, 1 fő főállású közalkalmazottat a komlósdi házi gondozói feladatok, 1 fő főállású közalkalmazottat a péterhidai  házi gondozói feladatok ellátására.”

II. Alapító okirat módosítása:

1. Az Alapító Okirat 1 pontjából törlésre kerül az intézmény telephelyei „Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11.„ bejegyzés a fentebb kifejtettek alapján.

 

A Barcsi Szociális Központ Alapító Okiratát módosító okiratot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

III. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását érintő változások:

 1. SZMSZ I. fejezet: általános rendelkezések 3 pontja az intézmény legfontosabb adatai pont Az intézmény telephelye(i) alcímből törlésre kerül az Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11 bejegyzés.
 2. SZMSZ I. fejezet: általános rendelkezések 4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó”

 1. SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 1.1. alpontja f. helyébe a következő rendelkezés lép:

f. Egyéb szakfeladatok:

960100            Textil mosása

960900            M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás„

 1. SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 2. alpontja törlésre kerül.
 1. SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 3.4.1. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat alpont utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótujfalu ellátási területen végzett feladatokkal megbízott családgondozó hetente egy alkalommal Barcson végzi szakmai feladatait.”

 1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2011 (II.15) sz. határozata alapján SzMSZ 1. számú melléklet Barcsi Szociális Központ szervezeti felépítéséből törlésre kerül a Gazdasági szervezet szervezeti egységen belül 1fő karbantartó-gépkocsivezető, így a karbantartó-gépkocsivezető engedélyezett létszám 3 fő 2011. április 1-től.
 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésre került a helyettes szülői jogviszonyra vonatkozó költségtérítés feltételeiről szóló 11. sz. melléklettel.

 

Az SZMSZ a terjedelmére tekintettel nem kerül kiküldésre, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján.

 

IV. Szakmai Program módosítása:

 1. Bevezetés főcím az intézmény telephelyei alcímből törlésre kerül a „Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11” bejegyzés
 2. VI. fejezet: Gyermekjóléti szolgálat szervezeti felépítéséből a telephely megjelölés törlésre kerül.

 

A Szakmai Program a terjedelmére tekintettel nem kerül kiküldésre, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján.

 

Az Érdekképviseleti Fórum a Szakmai Program módosítását megtárgyalta, azt Képviselő-testületi jóváhagyásra javasolja, a 2. sz. mellékletként csatolt nyilatkozatuknak megfelelően.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

 

Barcs, 2011. április 11.

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

I. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

1. A megállapodás 1. pontja: a Társulás tagjainak neve és székhelye, telephelye címszó alatt feltüntetett telephelyek közül törlésre kerül a „Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11.”

 

2. A megállapodás 2. pontja a társulás tagjainak neve, székhelye megjelölésénél a képviselők neve az alábbiak szerint módosul:

„2.1. Képviseli: Karvalics Ottó polgármester

2.4. Képviseli: Varga Zoltán polgármester

2.7. Képviseli: Gyurkáné Bihari Brigitta polgármester.”

 

3. A megállapodás 5.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti szolgáltatást a Barcsi Szociális Központ a társult önkormányzatok lakossága számára Barcs székhellyel látja el.”

 

4.  A megállapodás 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás területi irodái címe:

7582 Komlósd, Fő u. 93.

7918 Lakócsa, Petőfi u. 11.

7582 Péterhida, Fő u. 50.

7977 Potony, Petőfi u. 9.

7918 Szentborbás, Fő u. 28.

7918 Tótújfalu, Szabadság u. 98.”

 

5.  A megállapodás 5.4. és 5.5 pontjai törlésre kerülnek.

6. A megállapodás 6. pontja a közösen fenntartott intézmény címszó alatt a telephelye megjelölésből törlésre kerül az „Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11.”

7. A megállapodás 9. a költségek viselése, rendelkezések a vagyonról címszó 9.3 alpontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 5. pontban írt közös feladatok szakszerű ellátásának érdekében a Barcsi Szociális Központ 1 főállású házi gondozó és 1 főállású családgondozó közalkalmazottat alkalmaz Lakócsa Potony, Szentborbás, Tótújfalu ellátási területen, 1 fő főállású közalkalmazottat a komlósdi házi gondozói feladatok, 1 fő főállású közalkalmazottat a péterhidai  házi gondozói feladatok ellátására.”

8. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert és Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt a határozati javaslat I. pontjában meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Barcs és Mikrotérsége Szociális Központ társulási megállapodásának aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

II. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a Barcsi Szociális Központ Alapító Okiratát módosító okiratot jóváhagyja.

Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert és Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

III.  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata alábbi módosítását:

 1. SZMSZ I. fejezet: általános rendelkezések 3 pontja az intézmény legfontosabb adatai pont Az intézmény telephelye(i) alcímből törlésre kerül az Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11 bejegyzés.
 2. SZMSZ I. fejezet: általános rendelkezések 4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó”

 1. SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 1.1. alpontja f. helyébe a következő rendelkezés lép:

f. Egyéb szakfeladatok:

960100            Textil mosása

960900            M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás„

 1. SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 2. alpontja törlésre kerül.
 1. SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 3.4.1. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat alpont utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótujfalu ellátási területen végzett feladatokkal megbízott családgondozó hetente egy alkalommal Barcson végzi szakmai feladatait.”

 1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2011 (II.15) sz. határozata alapján SZMSZ 1. számú melléklet Barcsi Szociális Központ szervezeti felépítéséből törlésre kerül a Gazdasági szervezet szervezeti egységen belül 1fő karbantartó-gépkocsivezető, így a karbantartó-gépkocsivezető engedélyezett létszám 3 fő 2011. április 1-től.
 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésre került a helyettes szülői jogviszonyra vonatkozó költségtérítés feltételeiről szóló 11. sz. melléklettel.

 

 

8. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a Szervezeti és  Működési Szabályzat  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

 

IV.  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Barcsi Szociális Központ Szakmai Programja alábbi módosítását:

 1. Bevezetés főcím az intézmény telephelyei alcímből törlésre kerül a „Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11” bejegyzés
 2. VI. fejezet: Gyermekjóléti szolgálat szervezeti felépítéséből a telephely megjelölés törlésre kerül.

 

3. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli Szakmai Program  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. április 11.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző


1. számú melléklet

A Barcsi Szociális Központ Alapító Okiratát módosító okirat

 

Barcs Város és Komlósd, Lakócsa, Péterhida, Potony, Szentborbás, Tótújfalu Községek Képviselő-testületei a Barcsi Szociális Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítják:

 

1. Az Alapító Okirat 1 pontjából törlésre kerül az intézmény telephelyei „Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11.„ bejegyzés.

 

 

 

Záradék:

 

A módosító Okiratot jóváhagyó Képviselő-testületi határozatok száma:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete                              /2011.( ….)sz. határozata

 

Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete                      /2011.(…. )sz. határozata

 

Lakócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete                       /2011.(…. )sz. határozata

 

Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete                     /2011.(…. )sz. határozata

 

Potony Község Önkormányzata Képviselő-testülete                        /2011.( ….)sz. határozata

 

Szerntborbás Község Önkormányzata Képviselő-testülete              /2011.( …..)sz. határozata

 

Tótújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete                    /2011.(…. )sz. határozata

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

PH.

 

Karvalics Ottó                                        Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                címzetes főjegyző

 

Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

PH.

 

Kiss Pál                                                          Tulok Mónika

polgármester                                                         körjegyző

Lakócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

PH.

 

Matyók József                                                  Dr. Szalóky Ildikó

polgármester                                                         körjegyző

 

 

Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

PH.

 

Gyurkáné Bihari Brigitta                                              Tulok Mónika

polgármester                                                         körjegyző

 

Potony Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

PH.

 

Reiz Tamás                                                    Dr. Szalóky Ildikó

polgármester                                                         körjegyző

 

Szentborbás Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

PH.

 

Dudás Jánosné                                                 Dr. Szalóky Ildikó

polgármester                                                         körjegyző

 

Tótújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

PH.

 

Varga Zoltán                                                   Dr. Szalóky Ildikó

polgármester                                                         körjegyző