Ma 2024. június 19., szerda, Gyárfás napja van. Holnap Rafael napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571 Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

                                                                                              .......sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

A KAPOS VOLÁN Zrt. 2009. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges Önkormányzati támogatásról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:           Barcs Város Képviselő-testülete

          2010. november 18-i ülésére

 

 

A KAPOS VOLÁN Zrt. a barcsi helyi buszközlekedés üzemeltetésére vonatkozó 2004. december 27-én aláírt közszolgáltatási szerződés 8/1 pontja alapján elkészítette a 2009. évi beszámolóját. A szolgáltatási díjak megállapításnál az árak megállapításáról szóló 1990. LXXXVII. Törvény 7. §-a és 8. §-ának rendelkezései szerint figyelemmel kell lenni arra, hogy a legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is. Ennek mértéke a helyi buszközlekedés szolgáltatási díjainak megállapítása során 8 %.

A Közszolgáltatási szerződés 5.1 pontja alapján a szolgáltató a ráfordításaira és a működéséhez szükséges legalább 8 %-os árbevétel arányos nyereségre fedezetet biztosító bevételre, illetve az üzemeltetésből eredő veszteség kiegyenlítésre igényt tart.

A beszámoló szerint a tényleges nyereség 2009. évben elmarad a tényleges árbevétel számítások alapján, illetve az üzemeltetés során veszteség keletkezett, melynek mértéke: elvárt nyereség pótlása 240 eFt, a veszteség kiegyenlítés 486 eFt, összesen: 726 eFt. A beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza. A helyi buszközlekedés támogatására és működési költségeinek kiegészítésére a 2010. évi költségvetésünkben 1 500 eFt-ot terveztünk. A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 33/2010.(IV.16) KHEM – ÖM együttes rendelet alapján beadott pályázatunk alapján 297 eFt támogatást nyertünk, mely a nyereség, illetve veszteség kiegyenlítéssel egyidőben kerül megtérítésre a szolgáltatónak. A fentiekből eredően a Szolgáltatónak összesen – figyelembe véve a 2009. évre vonatkozó beszámolót, és a 2010. évre kapott normatív támogatást is – 1 023 eFt-ot kell kifizetnünk, melyre a 2010. évi költségvetésben tervezett 1 500 eFt önkormányzati támogatás és a kapott 297 eFt állami normatív támogatás fedezetet biztosít.

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, fogadja el a KAPOS VOLÁN Zrt. helyi buszközlekedés 2009. évi beszámolóját. Az árbevétel arányosan számított nyereség és tényleges nyereség közötti különbözetet, illetve a keletkezett veszteséget, összesen: 726 eFt-ot, fizessük ki a Kapos Volán Zrt. részére, és a kapott 297 eFt állami normatív támogatást pedig a nyereség, illetve veszteség kiegyenlítéssel egyidőben térítsük meg a Szolgáltatónak.

Javaslom továbbá a Képviselő-testületnek, hogy az 1 500 eFt előirányzatból felszabaduló 774 eFt-ot csoportosítsuk át a 2010. évi költségvetésünk általános gazdálkodási tartaléka keretére.

 

Barcs, 2010. november 03.

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a KAPOS VOLÁN Zrt, a barcsi helyi buszközlekedés működési költségeinek alakulására vonatkozó beszámolóját elfogadja. A beszámoló szerint számított nyereség és tényleges nyereség közötti nyereségkülönbség pótlását, és veszteség kiegyenlítését, összesen 726 eFt-ot számla alapján biztosítja, ezzel egyidőben intézkedik a kapott 297 eFt állami normatív támogatás, szolgáltató felé történő megtérítésére. A 2010. évi költségvetésben tervezett előirányzatból felszabaduló 774 eFt-ot, a 2010. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka keretére csoportosítja át.

 

Felelős:                                 Karvalics Ottó polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. november 03.

                                                                                                                                        Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                              címzetes főjegyző

 

- melléklet