Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Tel.: 82/462-459

                                                                                                          …..sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

 

Feigli Ferenc leköszönő polgármester szabadságmegváltásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. október 14-i alakuló ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 5. §-a szerint a foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.

Feigli Ferenc leköszönő polgármester szabadságának 2010-ben a tisztsége megszűnéséig, október 3-ig kiszámított időarányos része 29 nap.

Emellett a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 11. § (1) bekezdése szerinti háromévi általános munkajogi elévülési időn belül számításba kell venni a 2007., 2008. és 2009. években Feigli Ferenc leköszönő polgármester ki nem vett szabadságát is.

A tárgyévben ki nem adott szabadságot a következő évben járó szabadság mértékéhez hozzá kell számítani.

Feigli Ferenc leköszönő polgármester ki nem adott szabadságának mértéke, a hároméves elévülési időt is figyelembe véve, összesen 80 nap. 32 nap szabadság megváltásáról a leköszönő polgármester írásban lemondott.

Az Mt. 136. § (1) bekezdése alapján a munkavállaló részére munkaviszonya megszűnésekor, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani.

Az Mt. fent hivatkozott rendelkezéseit a Pttv. 13. § (1) bekezdése alapján a polgármesterre is alkalmazni kell.

Tisztelettel kérem az előterjesztés elfogadását!

Barcs, 2010. október 7.

 

                                                                                              Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Feigli Ferenc leköszönő polgármester részére foglalkoztatási jogviszonyának 2010. október 3-án történő megszűnésével összefüggésben 48 nap ki nem adott szabadságának pénzbeli megváltását rendeli el, melyből 29 nap a 2010. évre járó szabadsága, 19 nap az előző évekből felhalmozott szabadsága. Utasítja Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt, hogy a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős:          Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:        értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. október 7.

                                                                                   Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző