Ma 2024. június 19., szerda, Gyárfás napja van. Holnap Rafael napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Tel.: 82/462-459

                                                                                                          …..sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

 

Feigli Ferenc leköszönő polgármester végkielégítéséről, cafetéria-juttatásának elszámolásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. október 14-i alakuló ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 2. § (5) bekezdése a következők szerint rendelkezik:

2. § (5) A polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az (1) bekezdés a), d)-e) pontja alapján szűnt meg - az a) pont esetén akkor is, ha a választáson nem volt polgármesterjelölt - végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg; továbbá részére az új képviselő-testület további háromhavi illetménynek megfelelő juttatást adhat. Ez a juttatás nem illeti meg, ha országgyűlési képviselő, alpolgármesteri foglalkoztatási vagy más önkormányzatnál polgármesteri jogviszonyt létesít.

A Pttv. 2. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester tisztsége megszűnik az új polgármester megválasztásával. Feigli Ferenc leköszönő polgármester a Pttv. 2. § (5) bekezdésben felsorolt jogviszonyokat – országgyűlési képviselő, alpolgármesteri foglalkoztatási, más önkormányzatnál polgármesteri jogviszony - nem létesített.

A fentiek szerint Feigli Ferenc leköszönő polgármestert háromhavi illetményének megfelelő, azaz 1.565.400,-Ft összegű végkielégítés illeti meg. Az összeg Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezésre került.

A Pttv. 13. § (5) bekezdése szerint a végkielégítés akkor fizethető ki, ha a munkakör átadása nyolc munkanapon belül megtörtént.

A munkakör átadása nyolc munkanapon belül történt meg, így a kifizetésnek jogi akadálya nincs.

Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Cafetéria Szabályzata 1. § (6) bekezdése alapján, amennyiben a közszolgálati jogviszony a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, illetve amennyiben a juttatás természete ezt lehetővé teszi, vissza kell adni.

Feigli Ferenc leköszönő polgármester az éves cafetéria-juttatásból az időarányos részt meghaladóan 47.120,- Ft-nak megfelelő összeget (89 nap) használt fel üdülési csekk formájában.

Javaslom, hogy a képviselő-testület tekintsen el az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett juttatás visszafizettetésétől.

Tisztelettel kérem az előterjesztés elfogadását!

Barcs, 2010. október 8.

 

 

                                                                                              Karvalics Ottó

 

 

 

 

Határozati javaslat:

1./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Feigli Ferenc leköszönő polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdése alapján háromhavi illetményének megfelelő, azaz 1.565.400,-Ft összegű végkielégítést állapít meg.

 

Felelős:        Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        azonnal

 

 

2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete eltekint Feigli Ferenc leköszönő polgármester által az időarányos részt meghaladó mértékben, 47.120,- Ft- összegben igénybe vett cafetéria-juttatásának visszafizettetésétől.

 

Felelős:         Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        azonnal

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. október 8.

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző