Ma 2024. június 20., csütörtök, Rafael napja van. Holnap Alajos és Leila napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 

A talajterhelési díj Barcs Város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelvezetést alkalmazókra( kibocsátókra) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.

A díjszámítás menete:

-         a fizetendő éves talajterhelési díj egyenlő az egységdíj (Ft/köbméter) a területérzékenységi szorzó és a díjfizetési alap( köbméter) szorzatával.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált vízmennyiséggel, és a szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.

A talajterhelési díjat a 11743057-15397191-03920000 számú bankszámlára kell megfizetni.

Adómérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság az előzőekben megfogalmazottakon túl más személy adóját nem engedheti el és nem mérsékelheti.

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet pótlék- és bírságtartozását kivételes méltányosságból az adóhatóság mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak gazdálkodási tevékenységét pótlék illetve bírság megfizetése ellehetetlenítené.

Fizetési halasztás és részletfizetés (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

-         kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

-         átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Az adott adónemre vonatkozó adómentességek, kedvezmények, méltányossági feltételek részletes szabályairól a honlapra feltöltött helyi rendeletből, illetve az adócsoport munkatársaitól érdeklődhet.

 

Jogszabály:

217. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2003. évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról

Barcs Város Önkormányzatának 33/2004. (VIII.6.) sz. rendelete a talajterhelési díjról