Ma 2024. június 21., péntek, Alajos és Leila napja van. Holnap Paulina napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 

Adókötelezettség terheli:          

az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint telek magánszemély tulajdonosát, továbbá azt a magánszemélyt is, aki Barcs Város Önkormányzata illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó alanya:

az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, vagy földrészlet tulajdonosa, bejegyzett vagyoni értékű jog esetén annak gyakorlására jogosult, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője.

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:

-         2008. évben 10.000.-Ft

-         2009. évben 11.000.-Ft

-         2010. évben 12.000.-Ft

-         2011. évben 12.000.-Ft

-         2012-től       17.000.-Ft

Az adó befizetése : az adót évi négy egyenlő részletben tárgyév március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig, december 15-ig kell megfizetni.

A magánszemélyek kommunális adóját a 11743057-15397191-02820000 számú bankszámlára kell megfizetni, bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal.

Bevallási , bejelentési kötelezettség : az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül az adóhatóságnál írásban kell bejelentést tenni az e célra rendszeresített nyomtatványon.

 

Adómentesség , kedvezmény :

Az adómentességekről, adókedvezményekről tájékozódhat a honlapra feltöltött 30/2011.(XII.30.) számú magánszemélyek kommunális adója rendeletből.

Adómérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság az előzőekben megfogalmazottakon túl más személy adóját nem engedheti el és nem mérsékelheti.

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet pótlék- és bírságtartozását kivételes méltányosságból az adóhatóság mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak gazdálkodási tevékenységét pótlék illetve bírság megfizetése ellehetetlenítené.

Fizetési halasztás és részletfizetés (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

-         kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

-         átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Az adott adónemre vonatkozó adómentességek, kedvezmények, méltányossági feltételek részletes szabályairól a honlapra feltöltött helyi rendeletből, illetve az adócsoport munkatársaitól érdeklődhet.

 

Jogszabályok:

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

1990. évi C. törvény (Htv.)

Barcs Város Önkormányzata 30/2011. (XII.30.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról