Ma 2024. július 21., vasárnap, Dániel és Daniella napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Normatív lakásfenntartási támogatás: a szociálisan rászoruló személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.250.-), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon (személyesen vagy levélben)

A kérelemhez csatolni kell: a háztartás jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről, egyéb illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan) a lakás rezsiszámláit, valamint a lakás nagyságát igazoló okiratot (tulajdoni lap, adás-vételi szerződés, bérleti szerződés stb.)

Az eljárás jogi alapja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 38. - 39.§-a, és Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.25.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete, mely megtekinthető a város honlapján a rendeletek között.

A kérelem benyújtásának helye:
Barcs Város Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda ügyintéző: Bázing Györgyné
Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. fsz. 9. ajtó
Tel.: 82/565-981

Ügyfélfogadás: A hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint

A kérelem elbírálásának határideje: 30 nap

 

Lakbér-támogatás: önkormányzati bérlakásban lakó, a lakbér megfizetésére nem képes személy részére nyújtható támogatás.

Az a bérlő igényelheti, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500.-Ft).

 

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon.

A kérelemhez csatolni kell: a háztartás jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelemről, egyéb illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan).

Az eljárás jogi alapja: Az 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, és Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2003.(XI.28.) számú önkormányzati rendelete, mely megtekinthető a város honlapján a rendeletek között.

A kérelem benyújtásának helye:
Barcs Város Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda ügyintéző: Bázing Györgyné
Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. fsz. 9. ajtó
Tel.: 82/565-981

Ügyfélfogadás: A hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint

A kérelem elbírálásának határideje: 30 nap