Ma 2023. január 27., péntek, Angelika napja van. Holnap Károly és Karola napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 8
ElégtelenKitűnő 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


Barcs Város Polgármestere 2020. március 19. napján - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján - veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi rendeleteket hozta:


3/2020.(III.19.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


 

4/2020.(III.19.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról


 

5/2020.(III.19.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások bérletéről szóló 17/2011. (VIII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról6/2020.(III.19.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításárólBarcs Város Polgármestere 7/2020. (V.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdésében, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében a Városfejlesztési, Turisztikai Bizottság hatásköre 4./ pontban meghatározott átruházott hatáskör visszavonásárólBarcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásárólBarcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (X.15.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési eszközök, valamint a településkép védelmével kacsolatos dokumentumok készítése során alkalmazandó partnerségi egyezteés szabályairól szóló 5/2017. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról


Barcs Város Polgármestere 2020. november 17. napján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva az alábbi rendeletet hozta:

 

 

Barcs Város Polgármestere 11/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 39/2004. (X.28.) önkormányzati rendelet 3. §-ában, 5. § (1) bekezdésében, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság hatásköre 4./ pontban meghatározott átruházott hatáskörök visszavonásáról 

 

Barcs Város Polgármestere 2020. november 19. napján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva az alábbi rendeletet hozta:

 

Barcs Város Polgármestere 12/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  Barcs Város Polgármestere 2020. december 17. napján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva az alábbi rendeleteket hozta:

 

Barcs Város Polgármestere 13/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek gondozásáról szóló 12/2004.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Barcs Város Polgármestere 14/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról