Ma 2024. máj. 23., csütörtök, Dezső napja van. Holnap Eszter és Eliza napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013.

 

Felhívjuk az érintett felsőoktatási hallgatók és középiskolások figyelmét, hogy Barcs Város Önkormányzata csatlakozott a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.

 

Az „A” típusú pályázaton részt vehetnek:

A pályázatra azok Barcs önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Kivéve a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények hallgatói, a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók, a doktori képzésben résztvevők és a külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.

 

A „B” típusú pályázaton részt vehetnek:

a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Kivéve a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézményekbe és a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésbe jelentkező tanulók.

 

Figyelem! Változás a pályázás rendjében!


A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, mely melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. . A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

 

A pályázati felhívás 2012. október 24-től vehető át Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy letölthető a www.barcs.hu honlapról. Az Eper-Bursa rendszerbe a pályázati regisztráció 2012. október 26-tól lehetséges!

 

A pályázatok beadási határideje: 2012.november 23.

 

FIGYELEM!

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló, önkormányzati rendelet alapján az ösztöndíjra való jogosultság szempontjából azt a pályázót kell szociálisan hátrányosnak tekinteni, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum legkisebb összegének 200%-át.(Ez jelenleg 2*28.500 Ft,-=57.000 Ft,-)


 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Letöltése


 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Letöltése