Ma 2024. máj. 28., kedd, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2012. november 1. - 2017. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7570 Barcs, Tavasz utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályok szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett

§         18. életév betöltése

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet

§   a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program

§         a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         oklevelek, képesítések hiteles másolata

§     a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik

§nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok

§         nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Zsuzsanna nyújt, a 82/565-963 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§    Postai úton, a pályázatnak a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. utca 46.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5226/2012, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§      Személyesen: Karvalics Ottó polgármester, Somogy megye, 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. utca 46.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a véleményezi eljárást követően Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         KSZK honlapon