Ma 2024. máj. 24., péntek, Eszter és Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

Barcs Város helyi autóbusz-közlekedési feladatainak 2011. évi ellátásáról

Készítette: Bebics János   személyszállítási igazgató, De Sorgó Gabriella  kontrolling vezető

 

 

BEVEZETŐ

Barcs város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. az 1990. évi LXV., az 1990. évi LXXXVII. és a 2004. évi XXXIII. törvény előírásai szerint, az Önkormányzattal 2004. évben megkötött, 2005. január 1-jétől 2012. december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

 

A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

 

A Barcs Város Önkormányzata és a Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megkötött Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a barcsi helyi autóbusz-közlekedés 2011. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló.

A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is.

 

Barcs VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Általános jellemzés

Barcs város menetrend szerinti helyi közlekedése 4 autóbuszvonalának jellemzői a következők:

 

Autóbuszvonal számozása, viszonylata

Vonal hossza (km)

1

Vasútállomás – Virág u.

5,5

2

Vasútállomás – Köztársaság u. – Rekreációs Termálközpont

2,9

3

Vasútállomás – Arany J. Ált. Iskola – Rekreációs Termálközpont

2,5

4

Vasútállomás – Felszabadulás úti óvoda – Rekreációs Termálközpont

2,8

 

A helyi autóbusz-közlekedésben négyféle bérlet került rendszeresítésre: a teljes árú havi, a teljes árú félhavi, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli bérletjegy.

 

A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében 2011. január 1-jétől helyi menetrendi kiadványt jelentetett meg, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsiállásain a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzéket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott.

 

A 2011. évi forgalomszervezési intézkedések

A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte.

 

Az önkormányzattól, és az utazóközönségtől érkezett jelzések alapján 2011. évben a menetrend módosítására nem került sor.

 

A 2011. évi kilométer-kibocsátás az előző évinél 1,6%-kal magasabban, 18,2 ezer km-re alakult. Az elszállított utasok száma a 2010. évi 159,3 ezer utassal szemben 2011. évben 170,2 ezer volt.

 

Szolgáltatási színvonal, minőség

A KAPOS VOLÁN Zrt. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,

az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,

a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utastájékoztatásra,

az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére,

az utasok jegyellenőrzésére.

 

Késett és kimaradt járatok

2011. évben a késett járatok száma 4 volt, a késési idő összesen 102 percre alakult. A késett járatok aránya az összes indított járathoz viszonyítva 0,091% volt. A késések műszaki meghibásodásokból és a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyokból adódtak.

 

Kimaradt járat nem volt.

 

Működési feltételek

1. Személyi feltételek

A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, különösen annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról.

 

2. Járművek

A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

 

A helyi közlekedés tarifáinak változása 2011. évben

A viteldíjak 2011. január 1-jétől – jegyfajtánként eltérő mértékben – átlagosan 3,5%-kal emelkedtek.

 

A helyi autóbusz-közlekedés bevételei

A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és az árkiegészítés együttes értéke) 2011. évben 4.848 E Ft volt, amely összeg – a tanuló-nyugdíjas bérletjegyes bevétel és a hozzá kapcsolódó árkiegészítés növekedése következtében – a 2010. évinél 195 E Ft-tal (4,2%-kal) volt magasabb. A 2011. évi tervhez mért elmaradás 1.052 E Ft volt, amelyet a csatolt eredmény-kimutatás szemléltet.

 

A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz és az átárazott bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat tartalmazza.

 

 

 

A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2011. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (65,1%-a) a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt a fogyasztói árkiegészítésből származott.

Az előzőekben részletezett árbevételt az állami költségvetésből származó 253 E Ft-os normatív támogatás egészítette ki.

A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének és egyéb bevételének együttes összege 5.101 E Ft volt.

 

A helyi autóbusz-közlekedés költségei

2011. évben Barcs város helyi autóbusz-közlekedésének összköltsége 5.182 E Ft volt, amely a 2010. évitől 182 E Ft-tal (3,4%-kal), a tervezett összes költségtől 758 E Ft-tal (12,8%-kal) alacsonyabb érték. A kibocsátott kilométer-teljesítmény bázishoz mérten 0,3 E km-rel (1,6%-kal) nőtt, és a tervtől 0,4 E km-rel (2,3%-kal) maradt el.

A költségek részletes alakulását az alábbi táblázat és a melléklet mutatja be.

 

 

 

 

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége  (1. sor)

Ez a költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait.

2011. évben ezen költségek összege 1.953 E Ft volt, mely a bázisévinél 6,8%-kal, a tervezettnél 2,0%-kal magasabb összegben alakult.

A 37,7%-os részesedésével az összköltségen belül ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt.

 

Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége  (4. sor)

A járművek közvetlen anyagköltsége 2011. évben 1.162 E Ft volt, amely a bázistól 411 E Ft-tal (26,1%-kal) maradt el, és a tervezetthez képest 616 E Ft-os (34,6%-os) költségmegtakarítást mutat.

 

A közvetlen anyagköltségek 96,6%-át, az összköltség 21,7%-át az 1.122 E Ft összegű gázolajköltség jelentette.

A üzemanyag átlagára, valamint a kibocsátott kilométer-teljesítmény bázisévhez viszonyított növekedése ellenére a gázolaj költség 381 E Ft-tal (25,3 %-kal) csökkent, amelyet az alacsonyabb fogyasztású járművek (többek között 9,5 méteres CREDO típusú autóbuszok) forgalomba állítása eredményezett.

 

Közvetlen karbantartási költség  (6. sor)

Ezen költségsor tartalmazza a fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, a fenntartási anyag-, fődarab-, a harmadik fél által végzett javítás költségét, valamint a karbantartással össze­függő egyéb költségeket.

2011. évben ezen költségek összege 693 E Ft volt, amely 13 E Ft-tal magasabb a bázis- és 63 E Ft-tal alacsonyabb a tervezett értéknél.

Az összköltségen belül ez a költségelem 13,4%-os részarányt képviselt.

 

Eszközpótlás/finanszírozás  (8. sor)

A helyi közlekedéshez kapcsolódóan 2011. évben amortizáció nem került elszámolásra, tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt a társaság nem tartja indokoltnak új eszköz beszerzését, illetve forgalomba állítását a helyi közlekedés feladatvégzésére. Az eszközpótlás/finanszírozás költségétől ezért 2012. évben is eltekint a társaság.

 

Általános költségek (10-12. sor)

A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes összege 2011. évben 1.157 E Ft volt, amely a bázisnál 108 E Ft-tal volt magasabb, a tervértéktől pedig 89 E Ft-tal maradt el.

 

2011. évben az 1 km-re jutó összköltség értéke 285,13 Ft volt, amely jelentős csökkenést mutat az előző évi és a tervben prognosztizált értékhez viszonyítva. A költség-megtakarításban a társaság költségtakarékossági intézkedései mellett a legjelentősebb szerepe az alacsony fajlagos költséggel üzemeltetett autóbuszok forgalomba állításának volt.

 

 

 

Összegzés, a tevékenység eredményessége

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2011. évben, Barcs Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 4,4 ezer járat indításával, 18,2 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 170,2 ezer utas elszállításával látta el.

A helyi autóbusz-közlekedésben 2011. évben 81 E Ft veszteség keletkezett.

 

A helyi autóbusz-közlekedés eredmény-kimutatása 2010. évi bázis, 2011. évi terv, 2011. évi tény bontásban a mellékletben látható.

 

2011. évben a szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, fogyasztói árkiegészítés, a tevékenység ellátásához kapcsolódó normatív támogatás) együttes összege nem biztosította maradéktalanul a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített 5%-os (242 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét. Ezért a társaság a szerződés 7.1. pontja alapján veszteség-kiegyenlítésre (81 E Ft), a szerződés 7.2. pontja alapján pedig elvárt nyereségének pótlására tart igényt.

Ezek összege az alábbi táblázatban látható számítás eredménye:

 

 

A 2012. ÉVI TERV A TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINAN­SZÍROZÁSI PROBLÉMÁK TÜKRÉBEN

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása a társasággal szemben az, hogy a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie.

 

A 2012. január 1-jétől életbe lépett forgalomszervezési intézkedéseket figyelembe véve dolgozta ki a társaság a város helyi autóbusz-közlekedésének 2012. évi tevékenységi eredmény alakulására vonatkozó kalkulációt.

A társaság 2012. évben is célként fogalmazta meg a gazdálkodás hatékonyságának további javítását. 

A mellékelt eredmény-kimutatásban bemutatott bevétel és költség tervadatok alapján, a járatleállítások eredményeként a több mint 4 E km-es teljesítmény-csökkenés mellett 2012. évben a helyi közlekedés nyereséges működése biztosítható lesz.  

 

 

Barcs város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének hosszú távú ellátásában a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. továbbra is részt kíván venni, az eredményességet szem előtt tartó, megfelelő volumenű és színvonalú szolgáltatás biztosításával.

 

Kaposvár, 2012. május 22.

 

 

 

 

 

 

 

            Gál Zoltán Sándor

            vezérigazgató

 

Barcsi Helyi Autóbusz Közlekedés eredménye