Ma 2024. máj. 24., péntek, Eszter és Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 1
ElégtelenKitűnő 

Pályázati kiírás

 

Barcs Város Polgármestere pályázatot hirdet Barcs illetékességi területén működő versenyszakosztályt működtető sportegyesületek támogatására. A rendelkezésre álló keretösszeg: 23.300.000 Ft. A pályázat célja: a fenti szervezetek működésének, fejlesztésének támogatása konkrét program megjelölése mellett. A pályázat meghívásos jellegű.

 

            - A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

                        - a szakosztályok és az elért eredmények bemutatását

 

                        - a program részletes megfogalmazását, amelyre a támogatást kéri

 

                        - a kért támogatás összegét szakosztályok szerinti megosztásban

 

                        - a szervezet bemutatását, céljait, tagságának létszámát,

 

                           működésének pénzügyi forrását, nagyságrendjét

 

                       - a pályázó nevét, címét, adószámát, képviselőjének és kapcsolattartójának

 

                          megnevezését, a pályázó elérhetőségének megjelölését

 

                        - a pályázati kiírás mellékletét képező kitöltött nyilatkozatot

 

Elsősorban az alábbiak támogatására irányul a pályázat:

 

 

 

- a szövetségi kötelezettségek teljesítése (nevezési díjak, tagdíjak)

 

- a működés biztosítása (versenyzők utaztatása, játékvezetői díj,

 

  sportlétesítmények működtetése, adminisztráció ellátása)

 

- a sportfelszerelések biztosítása, karbantartása

 

 

 

            - Az elbírálás során kizáró körülmény, ha:

 

 

 

                        - a pályázó a pályázat kiírását megelőző 5 évben együttműködési

 

                          megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett

 

                          párttal

 

                        - a pályázó a pályázat kiírását megelőző 5 évben párttal közös jelöltet

 

                          állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati

 

                          választáson

 

                        - hiányzik a pályázati kiírás mellékletét képező kitöltött nyilatkozat

 

            - A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad munkaidőben dr. Takács Katalin

 

              aljegyző, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményfelügyeleti irodáján

 

              személyesen, illetve az 565-961/118 telefonszámon

 

            - A pályázatok beérkezésének határideje: 2012. május 14.

 

            - A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. május 23.

 

              A pályázókat írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

 

            - Az elbírált pályázatok felhasználásának elszámolása 2012.december 31-ig a pályázó

 

              kötelessége a támogatott nevére kiállított számla(k) másolatának benyújtásával. Nem

 

              teljesítés esetén az elnyert összeg kamatokkal együtt visszafizetendő.

 

            - Aki a támogatási összeget nem arra a célra használta fel, amelyre megpályázta, vagy

 

              a meghatározott határidőre nem számolt el az összeg felhasználásáról, annak szintén     kamatokkal együtt kell visszafizetnie a támogatást, illetve a későbbi pályázatokból

 

              kizárásra kerül.

 

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a 2007.évi. CLXXXI. törvény 6. § (1.) bekezdése alapján:

 

 

 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő (kormány tagja, kormánybiztos, államtitkár,

 

    szakállamtitkár regionális fejlesztési tanács elnöke),

 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

 

e) olyan gazdasági társaság, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

 

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,

 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

 

 

 

Részt vehetnek a pályázati eljárásban, de kötelesek e körülménynek honlapon történő közzétételét kezdeményezni a törvény 8. § (1.) bekezdése alapján:

 

Ha a pályázó

 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,(országgyűlési képviselő,európai parlamenti képviselő                                                          polgármester, alpolgármester, helyi önkormányzati

 

                                                            képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete                                                              bizottságának tagja)

 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

 

A pályázóknak a pályázati anyaghoz csatolniuk kell nyilatkozatukat arról, hogy nem tartoznak a 6. §-ban felsorolt, a pályázaton történő indulásból kizárt személyi körbe:

 

 

 

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

 

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

 

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

 

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

 

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

 

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

 

A pályázatot Barcs Város Polgármesterének kell címezni, egy példányban az Önkormányzati és Intézményfelügyeleti Irodáján lehet személyesen átadni, vagy postai úton eljuttatni az alábbi címre:

 

Barcs Város Önkormányzata Polgármestere, 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

 

Barcs, 2012. április 12.

 

Tisztelettel:

 

                                                                                              Karvalics Ottó