Ma 2024. április 20., szombat, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

4/2012. (II.24.) számú önkormányzati rendelete

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban levő

nemzeti vagyonelemekről

  

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk

(1) bekezdés a) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről a következőket rendeli

el:

  

1. §

  

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomképtelen törzsvagyon köréből a

következő vagyonelemeket minősíti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

nemzeti vagyonnak:

a) Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvénycsomag ( 407 664 - 408 163)

b) Biokom Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. - ben lévő 0,045716 % -os

tulajdoni részesedés.

  

2. §

   

E rendelet 2012. február 24-én lép hatályba.

   

Barcs, 2012. február 23.

Karvalics Ottó                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                          címzetes főjegyző